بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940039259
نام و نام خانوادگي : محمد سپهری
عنوان پایان نامه : مكان يابي خطاي زمين در استاتور ژنراتورهاي سنكرون بزرگ بر پايه جريان خطا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسن میار نعیمی
استاد مشاور () : ,
چكيده : یک ژنراتور بزرگ وقتی آسیب ببیند، تعمیر آن به دلیل مقدار زیاد کلاف‌ها و ساختار پیچیده آن سخت است. درنتیجه، برای طرح حفاظت زمین استاتور مهم است که اگر که جریان خطا بیش از مقدار قابل تحمل ژنراتور باشد به سرعت ژنراتور معیوب را خارج کند. در حال حاضر، سه طرح حفاظتی با کاربرد وسیع در عمل وجود دارد: حفاظت ولتاژ توالی صفر (ZSV)، حفاظت هارمونیک سوم ولتاژ (THV)، و حفاظت تزریق زیرهارمونیک (SHI). تحت این سه طرح حفاظتی، چون تصمیمات به طور مستقیم برمبنای جریان‌های خطا نیستند، ژنراتور ممکن است زمانی که ضروری نیست، تریپ بخورد. در این مطالعه، ما یک طرح حفاظتی مبتنی بر جریان خطا (FCP) و طرح پیاده‌سازی آن را پیشنهاد می‌کنیم. چالش اصلی این است که جریان خطا در مکان خطا نمی‌تواند مستقیما اندازه‌گیری شود. این تحقیق یک روش محاسبه‌ی جریان خطای زمین را به طور زمان-واقعی و برمینای مدارات معادل توالی صفر واحد ژنراتور مطرح می‌کند. این روش به تفصیل برای سه روش رایج زمین نمودن نوترال پیشنهاد می‌شود. طرح حفاظتی ازطریق تحلیل شبیه‌سازی با طرح‌های حفاظتی موجود مقایسه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی فرمولاسیون ارائه شده را که در نرم‌افزار MATLAB و در محیط Simulink انجام گرفته است مورد تحلیل قرار دادیم. در این راستا در سناریوهای مختلف در نتیجه زمین کردن های مختلف نشان داده شده و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که تحت طرح پیشنهادی، تصمیمات منطقی‌تری می‌تواند گرفته شود. بعد از رخداد یک خطای زمین در سیم‌پیچی استاتور ژنراتور، تعمیرکار مجبور است که از یک مولتی متر برای اندازه‌گیری مقاومت زمین هر بخش از سیم‌پیچی استاتور استفاده کند و سپس به مرور ناحیه جستجو را کوچک سازد تا کلاف معیوب پیدا شود.
كلمات كليدي : مكان يابي ، خطاي زمين ، ژنراتورهاي سنكرون
تاريخ دفاع : 1397-10-25