بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911053457
نام و نام خانوادگي : حسین منصورزاده
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد چیدمان میراگرهای ویسکوز در قابهای خمشی بتنی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
چكيده : چکیده استفاده از میراگرهای ویسکوز به عنوان وسیله ای برای "مستهلک کردن انرژی ناشی از زلزله" یکی از مطرح ترین روش هاست.در این میان میراگرهای ویسکوز به دلایلی مانند سهولت نصب و طول عمر طرفداران بیشتری دارد. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا به ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتنی مجهز به میراگرهای ویسکوز پرداخته شود.برای این منظور قاب های 5 و 9 و 15 طبقه بتنی مجهز به میراگرهای ویسکوز با چیدمان مختلف به صورت ترکیبی در دهانه ها و طبقات مختلف قاب های بتنی مدلسازی می گردد و سپس هر یک از مدلها تحت زلزله های بزرگ قرار می گیرند و در نهایت رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتنی مذکور با روش "تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی" مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است که برای دستیابی به هدف مذکور، میراگرهای ویسکوز بصورت مهاربندهای قطری در دهانه قاب ها مدلسازی می¬شوند و سپس تلاش می¬گردد تا با تغییردر نحوه آرایش میراگرها تاثیر چیدمان این سیستم¬ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. در این تحقق جهت تحلیل و طراحی قاب ها از نرم افزار SAP2000 Ultimate v15.1.0 بهره گرفته شده است. کلمات کلیدی: میراگرهای ویسکوز، قاب های خمشی بتنی، چیدمان میراگر ویسکوز، تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمان
كلمات كليدي : میراگرهای ویسکوز، قاب های خمشی بتنی، چیدمان میراگر ویسکوز، تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمان
تاريخ دفاع : 1397-06-22