بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930295038
نام و نام خانوادگي : ساسان پناهی وحید
عنوان پایان نامه : بررسی فرم و محتوا در پست‌ مدرنیسم
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجتبی الهیاری
استاد مشاور () : ,
چكيده : هنر پسا‌مدرن عمیقا بیانگر تنوع، گونه‌گونی، تضاد و در یک کلام عدم تعیین است. هنر پسا‌مدرن را تنها می‌توان با رویکرد ویتگنشتاین در تعریف بازی های زبانی تبیین کرد و توضیح داد. هیچ عنصر ثابت و همه شمولی وجود ندارد که به موجب آن بتوان تمام هنرهای پسامدرن را در یک مجموعه گرد آورد و تعریف ثابت و بی تردیدی از معنای‌شان ارائه داد. آنها همچون بازی‌ها شباهت‌های خانوادگی دارند که لزوما در میان همه اعضا مشترک نیست و تنها مانند حلقه‌ای ارتباط دهنده می‌توانند ما را از یکی به دیگری و از گروهی به گروهی دیگر برسانند. آنها به سبب اختلافات و ویژگی های متفاوت شان در نقش‌ها و کارکردهای متفاوتی ظاهر می شوند و جایگاه متفاوتی را در زندگی بشر اشغال می‌کنند. در این بین فرم و محتوا که اصلی ترین عناصر هر فرآیند هنری‌اند نیز دستخوش همین تکثر، گونه‌گونی، گشودگی، دورگه بودن، چندگانگی و فراوانی است. در این رساله قصد داشته‌ام تا با بررسی مکاتب هنری موثر در سبک‌های گوناگون، به توصیف و چگونگی تاثیر متقابل فرم و محتوا‏‏‏،‎ ولی با ارجحیت دادن محتوا به فرم در پست‌مدرنیسم بپردازم. روش اجرایی در جمع آوری داده‌ها، عناوین و سرفصل‌ها، استفاده از کتاب بوده است.
كلمات كليدي : فرم، محتوا، پست‌مدرنیسم
تاريخ دفاع : 1395-04-26