بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950092378
نام و نام خانوادگي : فرشید ذوالفقاری
عنوان پایان نامه : بررسی شیوه و تأثیرات هنردرمانی در حوزه موسیقی، تصویر و هنرهای تجسمی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار خراباتی ,
چكيده : بررسی تأثیرات هنر درماین با استفاده از ابزار موسیقی، تصویر، نقاشی و عکاسی و شیوه‌های تأثیرگذاری این روش مطابق با شرایط وضعیت فرد درمانجو و نتایج مشاهدات برگزاری جلسات هنر درمانی و تحقیقات آثار منتشره و کارگاه‌های برگزار شده در هت استفاده پژوهش‌گران حوزه هنر درماین در جهت به کارگیری هنر موسیقی و تصویر و تأثیرات آن در کاهش استرس و کنترل اضطراب و قدرت مواجه به مشکلات حوادث طبیعی مانند زلزله و آسیب‌های اجتماعی وارده به اشخاص را با استفاده از ابزار موسیقی، نقاشی و تصاویر کاهش و کنترل می‌توان نمود و نتیجه بررسی‌های بعمل آمده از مقالات کتب منتشره و مشاهدات میدانی در کارگاهی برگزار شده توسط پژوهش‌گر جمع‌آوری و در قالب این طرح پژوهشی ارائه گردیده است. واژه‌های کلیدی: هنر درمانی، کار خلاقه، کاهش استرس، روان درمانی با هنر، آرامش روانی
كلمات كليدي : هنر درمانی، کار خلاقه، کاهش استرس، روان درمانی با هنر، آرامش روانی
تاريخ دفاع : 1397-06-12