بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940262970
نام و نام خانوادگي : شهرزاد پیشگاه بحری
عنوان پایان نامه : ارائه مدل تلفیقی QFD و مهندسی ارزش و روش¬های هزینه¬یابی هدف برای مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول (به همراه مطالعه موردی)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید اسماعیل نجفی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محسن واعظ قاسمی
چكيده : امروزه رقابت بین شرکت¬ها از مرزهای ملی فراتر رفته و شرکت¬ها با هر ملیتی در بازار بین¬المللی با یکدیگر رقابت می¬کنند. در یک جمله، تمامی این رقابت¬ها اهداف مشترکی دارند: تولید محصولاتی با کیفیت مورد نظر مشتری و با قیمتی قابل قبول. هزینه¬یابی هدف با ادغام نیاز¬های مشتری، ویژگی¬های فنی و اطلاعات هزینه در مرحله طراحی محصول و حذف کارکردهای فاقد ارزش افزوده، نقش مهمی در مراحل مختلف چرخه حیات محصول بازی می¬کند. از تکنیک¬هایی که می¬توان برای اجرای موفقیت آمیز فرایند هزینه¬یابی هدف استفاده کرد، QFD و مهندسی ارزش هستند. هدف از این پژوهش، مدیریت هزینه¬های طراحی محصول با استفاده از تلفیق مهندسی ارزش، QFD و هزینه¬یابی هدف و همچنین شناسایی و ارتقای مشخصات کیفیتی محصول که باعث برآورده شدن نیازهای مشتری هستند، می¬باشد. مدل این تحقیق به صورت موردی در شرکت پارس خزر بر روی محصول جارو¬برقی مورد بررسی قرار گرفت. داده¬های مهندسی و مالی از طریق اسناد، مدارک و مصاحبه با کارشناسان شرکت و داده¬های مربوط به ویژگی محصول از طریق پرسشنامه تکمیل و جمع¬آوری شد. یافته¬ها نشان می¬دهند که تلفیق هزینه¬یابی هدف، QFD و مهندسی ارزش در مدیریت هزینه¬های تولید مؤثر می¬باشد. نتایج این تحقیق نشان می¬دهند که تلفیق این سه تکنیک باعث خواهد شد تا شرکت از نظر هزینه به یک مزیت رقابتی دست یابد. کلمات کلیدی: QFD، مهندسی ارزش، هزینه¬یابی هدف، مدیریت هزینه، طراحی محصول
كلمات كليدي : QFD، مهندسی ارزش، هزینه¬یابی هدف، مدیریت هزینه، طراحی محصول
تاريخ دفاع : 1397-10-30