بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930622207
نام و نام خانوادگي : مهدی صدیقی
عنوان پایان نامه : تکنیک‌های سینمایی در تئاتر (با رویکردی بر آثار ویلسون و کاستلوچی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر ابوالفضل دژاکام
استاد مشاور () : ,
چكيده : هنر تئاتر با توجه به ظرفيتش، بستر مناسبي براي تلفيق و تركيب هنرهاي مختلف فراهم آورده است و انعطاف و سیالی‌ات اين هنر، مرز مشترك مناسبي با تفكرات پست‌مدرنیسمی فراهم كرده است. پست‌مدرنیسم مکتب فلسفي و هنري چندوجهی است که بر جريان تئاتر پيشرو معاصر، تأثير بسزايي داشته است. تئاتر پيش رو نيز كاملاً پذيراي تجربه‌های متفاوت و ناب هنرمندان بوده است. در اين پژوهش سعي بر آن است تا با بررسی اجراهاي كارگردانان به نام تئاتر پست‌مدرن، تکنیک‌های سينمايي در تئاتر با رويكردي بر آثار كاستولوچي و ويلسون موردبررسی قرار گيرد. در فصل اول كليات تحقيق به‌اختصار توضيح داده خواهد شد. فصل دوم به معرفي تئاتر پست‌مدرن، كاستولوچي و ويلسون می‌پردازد. در فصل سوم پژوهش استفاده از عناصر دیداری و شنیداری در تئاتر پست‌مدرن، چون نور، صدا، رنگ، صحنه، لباس و... بحث‌هایی نیز در خصوص تئاتر محیطی و پرفورمنس آرت که از زیرمجموعه‌های تئاتر پست‌مدرن هستند؛ مورد واكاوي قرار مي‌گيرد و در خلال آن‌ها مثال‌هایی از اجراهای کارگردانانی چون كاستولوچي و رابرت ویلسون، ذکر می‌شود. در فصل پاياني نيز به‌طور تفصيلي به عناصر سينمايي كه در اجراهاي نوين مورداستفاده قرارگرفته‌اند ازجمله، عنصر زمان و پیچیدگی‌های آن، كه تأثير شگرفي در اجراهاي معاصر داشته است، پرداخته می‌شود و ساختارهای زمانی نو و به‌ویژه روایت شبکه‌ای، پیچیدگی زمانی یا شکست و ابهام زماني، تعدّد زمانی، تکرار یا تداخل زمانی و زمان‌پریشی در اجراها، موردبررسی قرار می‌گیرد و زاویه‌دید و انواع و اقسام كاركرد آن در اجرا كه در قاب‌بندی‌ها و مرزبندی‌های نوري و خلاقیت‌های بصري تجلي پیداکرده‌اند، تجزیه‌وتحلیل می‌شوند و در انتها به چگونگي كاركرد اشياء و تأثير آن در اجرا و نحوةآشنازدايي از اشياء، اشاره خواهد شد. کلیدواژه‌ها: تئاتر، پست‌مدرنیسم، كارگرداني، هنر چند¬رسانه¬ای، اجرا، تکنیک سينمایی
كلمات كليدي : تئاتر، پست‌مدرنیسم، كارگرداني، هنر چند¬رسانه¬ای، اجرا، تکنیک سينمایی
تاريخ دفاع : 1395-11-13