بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940045741
نام و نام خانوادگي : اردشیر فلاحی رباط ترکی
عنوان پایان نامه : مدیریت بهینه تعمیر و نگهداری راه با استفاده از GPS در بستر GIS ( مطالعه موردی شهریار با ArcMap)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي راه وترابري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حسین پور
چكيده : زیرساخت‌های مربوط به حمل و نقل و راه‌های ارتباطی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشوری است. افزایش انتظارات کاربران از وضعیت کیفی روسازی از یک‌سو و افزایش ترافیک و بار ناشی از آن بر روسازی و در نتیجه کاهش کیفیت روسازی و همچنین افزایش محدودیت‌های مالی ادارات از سویی دیگر، مراجع تصمیم گیر را به سمت استفاده از روشی بهینه و مناسب برای مدیریت ترمیم و نگهداری روسازی سوق داده است. برای آنکه مدیریت و نگهداری روسازی در سطح و کیفیت قابل قبولی صورت پذیرد نیاز به یک سیستم پشتیبانی مدیریت می‌باشد. در این سیستم اطلاعات مکانی حجیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از GPS روشی سریع و دقیق برای برداشت اطلاعات مکانی ضروری برقراری یک سیستم مدیریت روسازی است و از جمله بهترین ابزارهای ذخیره، ویرایش، مدیریت و تحلیل و نمایش این اطلاعات مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. در این تحقیق با استفاده از قابلیت‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم یکپارچه و ترکیبی PMS/GIS ارائه شده است. شبکه‌ای از راه‌های وحیدیه (شهریار) به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و کاربرد این سیستم مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از قابلیت‌های سیستم ارائه شده، برنامه ترمیم و نگهداری شبکه مورد بررسی و عملیات لازم برای هر بخش از شبکه مشخص شد. امکان شناسایی و نمایش محل‌هایی از شبکه روسازی با مقادیر مشابه PCI که در سطح معنی‌داری 05/0 دارای ارتباط مکانی هستند فراهم شد. شناسایی این محل‌ها در بررسی و بهبود عوامل تأثیرگذار بر ایجاد خرابی‌ها در آن محدوده به تصمیم گیران کمک نموده و در نتیجه سبب افزایش کیفیت روسازی و کاهش هزینه‌های ترمیم و نگهداری در بلندمدت می‌شود. کلیدواژه‌ها: مدیریت روسازی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ برنامه‌ریزی؛ تحلیل مکانی
كلمات كليدي : مدیریت روسازی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ برنامه‌ریزی؛ تحلیل مکانی
تاريخ دفاع : 1397-09-24