بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950016228
نام و نام خانوادگي : مرجان آهاری
عنوان پایان نامه : بررسی مشکلات فیزیولوژیکی سالمندان در مواجهه با خطرات موجود در فضاهای شهری با رویکرد طراحی همگانی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار صامت حقیقی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد نوری ,
چكيده : این پروژه در جهت برطرف کردن مشکلات و خطرات پیاده روی برای سالمندان در معابر شهری( زمین خوردن، شکستگی استخوان و از دست دادن تعادل و...) با رویکرد طراحی همگانی (Universal Design) تنظیم شده است. هدف از انجام این پروژه در دو بخش تئوری و عملی طراحی تجهیزاتی برای پیاده روی ایمن در فضاهای شهری برای سالمندان است، با در نظر گرفتن محدودیت هایی که برای آنان از نظر جسمی و ذهنی ممکن است وجود داشته باشد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن رویکرد طراحی همگانی که امروزه در کل کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه یافته شکل گرفته شده است سعی شده تا محصول با توجه به این ویژگی ها طراحی شود و تمامی سالمندان در تمام جهان بتوانند از آن استفاده کنند. هرچند در قسمت هایی از پروژه به دلیل شرایط خاص سالمندان دو رویکرد ( طراحی همگانی و مناسب بودن برای سالمندان ) نه تنها باعث مشکل برای هم نشده اند، بلکه به هم کمک کردند تا باعث تقویت بعضی خصوصیات در طرح ها شوند. برای بخش عملی این پروژه علاوه بر ایده پردازی و طراحی تجهیزاتی با در نظر گرفتن پارامترهای برگرفته از بخش تئوری فضایی واقعی از معابر شهر تهران(منطقه 15) انتخاب شد، تا پیاده سازی طرح ها و اید ها به صورت ملموس و با دیدگاه اجرایی امکان پذیر باشد، و در بخش تئوری سعی شده تا شرایط دخیل در طراحی و ساخت چنین ابزاری از کاربر تا شرایط فضای شهری و.... مد نظر قرار گیرد.
كلمات كليدي : فیزیولوژیکی، سالمندان، فضاهای شهری، طراحی همگانی
تاريخ دفاع : 1397-06-12