بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911088719
نام و نام خانوادگي : احسانه مسلم رضوانی
عنوان پایان نامه : تحویل محتوای زمینه-آگاه در شبکه سیار موردی با استفاده از سیستم انتشار-اشتراک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به نوع ارتباطات مورد نیاز کاربران و بسترهای ارتباطی، امروزه استفاده از شبکه‌های سیار موردی بسیار فراگیر شده است و در حوزه¬های مختلفی استفاده می¬شود. در این نوع شبکه¬ها گره¬های متحرک توانایی ارتباط با یکدیگر و دریافت و انتشار اطلاعات را دارند. به دلیل ماهیت پویای این نوع شبکه¬ها و تحرک غیرقابل پیش‌بینی آن‌ها و به دنبال آن امکان وقوع قطعی کوتاه یا بلند مدت گره¬ها، نکته حائز اهمیت مسیریابی مشترکین و تحویل کارآمد اطلاعات می¬باشد. رویکردهایی برای تحویل داده در شبکه سیار موردی پیشنهاد شده که هر کدام به حل بخشی از چالش¬های تحویل داده در این شبکه پرداخته است. از طرف دیگر، استفاده از رویکرد انتشار-اشتراک در شبکه سیار موردی بسیار مناسب و کارآمد است، بطوریکه می¬توان با استفاده از قابلیت¬های این رویکرد، امکان توسعه پذیری و سازگاری بیشتر با تحرک گره‌ها و قطعی¬های پیش آمده را افزایش و تأثیر مسائل و مشکلات ناشی از تحرک گره‌ها را کاهش داد. از این رو، با توجه به بررسی¬های صورت گرفته و موارد ذکر شده روشی پیشنهاد شده است که از رویکرد انتشار-اشتراک برای دریافت و ارسال اطلاعات، از سیستم موقعیت¬یاب برای کشف مکان گره¬ها و از ناحیه بندی برای ایجاد ساختار در شبکه سیار موردی به‌منظور رسیدن به نرخ بالای تحویل داده بهره برده است. نتایج شبیه¬سازی نشان می¬دهد که در مقایسه با کارهای مشابه، روش پیشنهادی درصد موفقیت تحویل داده را افزایش داده و تاخیر انتها به انتها را کاهش داده است و در شبکه¬های پویا و مقیاس بزرگ نیز عملکرد خوبی از خود نشان می¬دهد. کلمات کلیدی: شبکه سیار موردی، انتشار-اشتراک، روش‌های مسیریابی، مسیریابی مبتنی بر ناحیه، تحویل داده
كلمات كليدي : شبکه سیار موردی، انتشار-اشتراک، روش‌های مسیریابی، مسیریابی مبتنی بر ناحیه، تحویل داده
تاريخ دفاع : 1395-11-24