بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930554647
نام و نام خانوادگي : شکوفه صالح‎پور
عنوان پایان نامه : یک روش انتخاب دروازه جدید برای شبکه‎های مش بی‎سیم با استفاده از الگوریتم جست‎و‎جوی گرانشی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : شبکه هاي کامپيوتري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد شجاعیان ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شبکه‌های مش بی‌سیم جهت ارائه اتصال اینترنت بی‌سیم به کاربران متحرک، ارتباطات چندگامی را بهمراه اینترنت فراهم می آورند. موفقیت این شبکه‌ها بدلیل ویژگیهایی مانند خودسازماندهی، نگهداری آسان، گسترشپذیری، صرفهاقتصادی و انعطاف‎پذیری بالای الگوهای شبکه‌بندی مش است. در شبکه‎های مش بی‌سیم، دروازه‌ها به عنوان پل‌های ارتباطی بین ستون‎فقرات بی‌سیم و اینترنت عمل می‌کنند. استقرار دروازه یک بخش حیاتی از طراحی شبکه‌های مش بی‌سیم است و به تعیین تعداد دروازه‌های مورد نیاز و محل قرار‎گیری آن‌ها می‌پردازد. پس از استقرار دروازه مسئله انتخاب دروازه مطرح می‌گردد. راه‎حل‌های موجود مسئله استقرار و انتخاب بهینه دروازه، از نظر مجموعه محدودیت‌هایی که در نظر می‌گیرند، کاملاً متفاوت هستند. هدف از ارائه این پایان‎نامه بررسی و ارزیابی روش‎های موجود استقرار و انتخاب دروازه، بهمراه شناخت نقاط ضعف و قوت مختلف آن‌ها و پرداختن به مسئله چالش برانگیز بهینه‎سازی استقرار و انتخاب دروازه جهت افزایش گذردهی در شبکه‌های مش بی‌سیم و ارائه یک روش انتخاب دروازه جدید برای شبکه‎های مش بی‎سیم با استفاده از الگوریتم جست‎و‎جوی گرانشی جهت بهبود پارامتر‎های کیفیت سرویس است. در این پایان‎نامه ابتدا مسئله انتخاب دروازه به صورت یک برنامه‎خطی چند‎هدفی مدلسازی می‎شود و سپس یک الگوریتم فرایافته‎ای با استفاده از الگوریتم جست‎وجوی گرانشی ارائه می‎گردد. زیرا مسئله یافتن سنگین‎وزن ترین عنصر در کهکشان مشابه مسئله انتخاب سنگین‎وزن ترین مسیریاب مش به عنوان دروازه است. نتایج شبیه‎سازی نشان می‎دهند که الگوریتم GSAGS در مقایسه با دو الگوریتم مبتنی بر هوش‎جمعی ABC و ACO پارامترهای کیفیت‎سرویس نسبتاً بهتری را ارائه می‎دهد. کليد واژه: شبکه‌های مش بی‌سیم، استقرار دروازه، انتخاب دروازه، الگوریتم جستجوی گرانشی.
كلمات كليدي : شبکه‌های مش بی‌سیم، استقرار دروازه، انتخاب دروازه، الگوریتم جستجوی گرانشی.
تاريخ دفاع : 1397-06-17