بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940126497
نام و نام خانوادگي : احسان علی مددی
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر تزریق آب هوشمند با نانوسیلیکا در ازدیاد برداشت نفت از مخازن ماسه سنگی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی اسفندیاری بیات
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمدرضا علایی
چكيده : سیلاب زنی، یکی از متداول ترین روش های افزایش بازیافت نفت از مخازن نفتی است. مطالعات اخیر نشان می دهند که با بهینه کردن ترکیب یونی و میزان شوری آب تزریقی، بازیافت حاصله از این روش افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، افزایش بازیافت ثالثیه ی حاصل از سیلاب زنی در سنگ های ماسه سنگی، با تغییر ترکیب یونی و میزان شوری آب تزریقی است، که این تکنیک اصطلاحاً «سیلاب زنی آب هوشمند » نامیده می شود.تحقيق در مورد تغيير شيمي آب تزريقي و اضافه کردن نانو اکسید سیلیکا به عنوان يك کاتالیزور،چگونگي اثر يون ها حين اجراي اين فرآيند در مخازن ماسه سنگي ، از موضوعات جالب وچالشي صنعت نفت است. در این پژوهش از نمونه سنگ های ماسه سنگی که به وسیله قراردادن آن در آب سازند به شرایط مخزن رسیده بود،تست زاویه تماس گرفتیم و سپس آن را به مدت دو هفته در نفت خام قرار دادیم تا سنگ ها به حالت نفت دوست برسند .سپس سنگ ها را درون محلول های نمکی که به صورت تک جزیی،دوجزیی،سه جزیی،چهارجزیی با غلظت های PPM 5000،4000،3000،2000،1000، 6000 به مدت سه روز قرارداده و بعد از آن با انجام تست های مربوطه میزان زاویه تماس هر قطره نفت تزریقی را در دستگاه اندازه گیری زاویه تماس را بررسی گردیده ، که در نمک تک جزیی NaCl در غلظت PPM1000 میزان زاویه تماس از 26 درجه به 34 درجه در غلظت PPM6000 رسیده است. همچنین در نمک تک جزیی CaCl2 نیز زاویه تماس اندازه گیری شده در غلظت PPM1000 به مقدار 30 درجه بوده است که این مقدار در غلظت PPM6000 به 46 درجه رسیده است.در تمامی نمک ها نیز این اتفاق افتاده است و به طور کلی هر چه میزان غلظت شوراب بیشتر باشد میزان زاویه تماس بیشتر است.همچنین در این پژوهش از تست های میکرومدل نیز استفاده گردید.ابتدا شیشه های تست میکرومدل را توسط آب سازند اشباع می کنیم و سپس نفت خام مورد نظر را به آن تزریق می کنیم تا اشباع گردد،در نهایت سیالات خود که شامل آب مقطر ، آب دریا (خلیج فارس) و آب هوشمند را نیز با نرخ cc/hr 85/0 تزریق شد ، تا میزان حرکت نفت درون سطح میکرومدل تجزیه و تحلیل گردد.میزان ضریب بازیافت نفت در شرایطی که آب مقطر تزریق شد 5 و این مقدار برای زمانی که سیال تزریقی آب دریا است 41% می باشد. و در نهایت برای آب هوشمند این میزان به 43% می رسد که نشان می دهد آب هوشمند نقش مهمی را در ازدیاد برداشت نفت ایجاد می کند. همچنین برای تزریق نانو ذره سیلیکا نیز میزان بازیافت نفت در غلظت های PPM 100،200،500،700،1000،1500،2000 از 40% در غلظت PPM100 به 52% در غلظت PPM2000 رسیده است. واژه های کلیدی :آب هوشمند ، ازدیاد برداشت نفت ، نانوسیلیکا ، ترشوندگی ، مخازن ماسه سنگی
كلمات كليدي : آب هوشمند ، ازدیاد برداشت نفت ، نانوسیلیکا ، ترشوندگی ، مخازن ماسه سنگی
تاريخ دفاع : 1396-11-12