بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940201757
نام و نام خانوادگي : الهه خدادادی
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد رفتاری قاب ترکیبی با دو سیستم به کار¬رفته ی میراگر ویسکوز و میراگر اصطکاکی دورانی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
چكيده : طراحی سازه های مقاوم در مقابل ارتعاشات لرزه ای یکی از دغدغه های اصلی مهندسان سازه به شمار می رود. در روش های مرسوم ساختمان با استفاده از ترکیب سختی، قابلیت شکل پذیری، استهلاک انرژی و همچنین اینرسی در برابر نیروهای دینامیکی (نظیر باد، زلزله، ارتعاش ماشین آلات، امواج دریا و...) از خود مقاومت نشان می دهد. مقدار میرایی در این قبیل سازه ها بسیار کم است و از این رو، انرژی مستهلک شده در محدوده ی رفتار الاستیک سازه ناچیز است. اگرچه شیوه های مدرن به مهندسان سازه آزادی بیشتری در طراحی می دهد، اما همچنان پرسش های زیادی در ارتباط با محدودیت های اجرایی، دوام، اندازه و چیدمان این میراگرها در سازه وجود دارد. بر این اساس، تاثیر میراگر ها بر رفتار لرزه ای یک سازه، تابعی از چند پارامتر همچون تعداد میراگر ها، محل آنها در سازه و مشخصات فیزیکی میراگر است. در این پژوهش تاثیر میراگر ویسکوز و میراگر اصطکاکی با سیستم قاب ترکیبی فولادی بر پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته که به عنوان نوآوری برای طراحی میراگر اصطکاکی دورانی از روش کالیبراسیون سختی استفاده شده است. این سازه ها را یکبار با اضافه کردن میراگر ویسکوز و بار دیگر با اضافه کردن میراگر اصطکاکی دورانی و یک بار هم قاب بدون میراگر، هر یک به طور جداگانه توسط نرم افزار sap 2000 مدلسازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان عملکرد پاسخ سازه ها با یکدیگر مقایسه شده است. واژه‌هاي كليدي: کنترل ارتعاشات، استهلاک انرژی، میراگر ویسکوز، میراگر اصطکاکی دورانی
كلمات كليدي : کنترل ارتعاشات، استهلاک انرژی، میراگر ویسکوز، میراگر اصطکاکی دورانی
تاريخ دفاع : 1397-09-27