بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930445222
نام و نام خانوادگي : ساناز حیدری
عنوان پایان نامه : سیر تکاملی یک مدل ریاضی از سرطان تهاجمی تحت شیمی درمانی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي كاربردي - آناليز عددي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مجید امیرفخریان ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان نامه، ابتدای مدلهای پیوسته از یک سرطان تهاجمی ارایه می دهیم که توسط ناهمگنی، نرخ تکثیر بالا و حمله احتمالی سلول های سرطانی به بافت اطراف مشخص می شود. همچنین یک مکانیزم محیط اسیدی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل مدلهایی جهت تجزیه و تحلیل سطح تهاجم است. دوم اینکه، ورژنهای گسسته خود را توسط يك گسسته سازي مناسب معرفی و تجزیه و تحلیل می کنیم. پس از آن شیمی درمانی با یک اثر تدريجي، اضافه می شود، که شامل جنبه های مهمی همچون مقاومت و سميت دارويي است. در نهایت به مقایسه میان طرح های شیمی درمانی مختلف برای شناسایی یک ترکیب مناسب جهت از بین بردن یا کاهش رشد تومور مي پردازيم.
كلمات كليدي : مدل ریاضی ، سرطان تهاجمی ، شیمی درمانی
تاريخ دفاع : 1396-06-15