بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 93291100062
نام و نام خانوادگي : سمیه ولیان
عنوان پایان نامه : بررسی نشانه شناسی آثار هنرمندان نقاش انقلاب اسلامی از سال 1355 تا 1395
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حبیب الله صادقی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : انقلاب اسلامی یکی از پدیده های مهم قرن بیستم میلادی بوده است که از جهات مختلف قابل ارزیابی می باشد . انقلاب را می توان در حوزه های متعدد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری بررسی نمود. از جمله زمینه هایی که بسیار مغفول مانده است تاثیر هنر از انقلاب اسلامی ایران می باشد. هنر ایران در سال‌های آغازین و دهه اول انقلاب، چنان تحول عظیمی را شاهد بود که می توان از آن به نوعی دگردیسی و تحول یاد کرد . هنرمندان هنر انقلاب ، به جای سوژه های سبُك و مبتذل هنری، سراغ سوژه های واقعی از وقایع انقلاب، جبهه، جنگ و زندگی شخصیتهای اسلامی، فرماندهان بزرگ، ائمه و اصحاب آنان و سمبلهای مقاومت در میان آزادگان و جانبازان و شهدای والا مقام رفتند. به عبارتی دیگر گرایش به مفاهیم ارزشی و فرهنگ دینی دراین عرصه، بسیار بالنده تر گردید . لذا عدم توجه جدی به نمونه سازی جهت معرفی اندیشه های دوران انقلاب اسلامی با بیان نقاشانه از جمله محورها و موضوعات و چالش های محقق می باشد. نحوه پرداختن به نشانه های هنری این دوران جزء دغدغه های جامعه هدف (هنرمندان دوران انقلاب) و محققین و پژوهشگران که در این باره تاریخ این دوران تحقیق می نمایند، پژوهشگر تحقیق حاضر را برآن داشت که با روش های پرسشگرایانه، نقدی و تحلیلی به مولفه های شناخته نشده این دوران بپردازد. روش تحقیق حاضر، توصیفی (تحلیلی) است.
كلمات كليدي : نشانه شناسی، هنرمندان نقاش، انقلاب اسلامی
تاريخ دفاع : 1396-06-14