بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950097175
نام و نام خانوادگي : علی خدری غريب وند
عنوان پایان نامه : مدیریت انرژی چندهدفه در ریزشبکه با منابع تامین انرژی متعدد
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسن میار نعیمی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : با توسعه پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در حوزه فناوری‌های تولید پراکنده و نیز نگرانی‌های زیست‌محیطی و سیاسی پیرامون سوخت¬های فسیلی رویکرد جهانی محسوسی به سمت استفاده از منابع تجدید پذیر به‌صورت ریزشبکه به وجود آمده و مدیریت و بهره‌برداری از ریزشبکه بسیاری از جوامع پیشرفته با توجه به توسعه منابع انرژی پراکنده بسیار موردتوجه قرارگرفته است. اهداف اصلی توجه در مدیریت ریزشبکه عبارت‌اند از هزینه عملیات و میزان آلودگی، که تجمیع چنین اهداف متناقض در یک مسئله بهینه‌سازی می‌تواند پاسخ مناسب به مدیریت ریزشبکه را فراهم کند. به‌منظور بهره‌برداری حداکثری از منابع تولید پراکنده در ریزشبکه ها بایستی تولیدات پراکنده و واحدهای تولید توان هرکدام سهم بهینه‌ی در تأمین بارهای ریزشبکه داشته باشند. در این پایان‌نامه، الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه زنبور عسل براي مديريت و توزيع بهينه توان بین منابع تولید انرژي در ریزشبکه‌ها مورداستفاده قرارگرفته است. کاهش آلایندگی منابع تولید پراکنده، کاهش هزینه‌ها و نیز مینیمم سازی نوسانات توان مبادله شده بین ریزشبکه و شبکه قدرت ازجمله ملاحظات بهینه‌سازی چندهدفه در نظر گرفته شده است . ریزشبکه ی نمونه‌ی برای پیاده‌سازی توابع هدف در محیط نرم‌افزار MATLAB در نظر گرفته شد و نتایج بسیار امیدوارکننده‌ی در حوزه‌ی مدیریت انرژی در ریزشبکه حاصل گردید. در مرحله بعد با اضافه کردن باتری به ریزشبکه و معادلات بهینه‌سازی ، مجدداً الگوریتم بهینه‌سازی پیاده‌سازی شده و نتایج بهتری حاصل گردید. واژه‌های کلیدی: ریزشبکه، بهینه‌سازی چندهدفه، مدیریت انرژی، انرژی تجدید پذیر
كلمات كليدي : ریزشبکه، بهینه‌سازی چندهدفه، مدیریت انرژی، انرژی تجدید پذیر
تاريخ دفاع : 1397-10-12