بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940115088
نام و نام خانوادگي : مریم زحمتکش
عنوان پایان نامه : بررسی نقوش ایرانی و عناصر تزیینی بکار رفته در هنرهای معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدرضا فیروزه ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شادان کیوانی ,
چكيده : تاریخ لباس و پوشاك از شاخه های شناخت فرهنگ ادوار گذشته هر تمدنی است. تاریخ لباس بخشی از تاریخ تمدن است كه در آن تحولات شكل و فرم لباس از قدیمی ترین ایام تا زمان خاصی مورد بررسی و مطالعه و تحقیق قرار می گیرد و با تغییر این نوع پوشاك رفتارهای فرهنگی و اجتماعی آن جامعه نیز دستخوش تغییر و تحول می گردد. در هر جامعه مطالعه این بخش از تاریخ رازهای نهفته ای در مورد مردم آن دوران را برای ما روشن می سازد. در پژوهش حاضر به بررسی نقوش ایرانی و عناصر تزیینی و همچنین کاربرد آنهادر لباس های معاصر پرداخته شده است. در مورد منشاء این نقوش نمی توان نظر قطعی داد و گفت که کدام یک متاثر از دیگری بوده است، لذا هدف این پژوهش بررسی این نقوش و عناصر اصیل ایرانی و مفهوم عام و کلی نقش وتزئین و شاخه های مختلف نقوش تزئینی و همچنین تحقیق در سابقه ی این نقوش است. نقوش مورد استفاده در هنر ایران اگرچه ساده یا بسیار پیچیده باشد جرئی جدا نشدنی از این هنر به حساب می آید این نقوش ریشه در هنر گذشته ایران داشته و پس از رشد و تکامل با اندک تفاوتی مورد استفاده قرار گرفته اند که بررسی و معرفی این نقوش موضوع و فصل های مختلف پژوهش را در برمیگیرد که شامل تاریخ لباس ایران ، نقوش بکار رفته در لباس های معاصر، مفهوم مد و مدگرایی است. کلمات کلیدی: عناصر تزئینی، نقوش، لباس، مد، نماد، اسطوره، معاصر
كلمات كليدي : عناصر تزئینی، نقوش، لباس، مد، نماد، اسطوره، معاصر
تاريخ دفاع : 1396-09-29