بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930304039
نام و نام خانوادگي : حمیدرضا خلیلیان بروجنی
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع مسکونی با هدف افزایش تعاملات اجتماعی، محله ای و ایجاد فضای میانه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ارشد معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدرضا پورزرگر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد جاویدی نژاد ,
چكيده : امروزه می‌توان آپارتمان‌نشینی و زندگی در مجتمع‌های مسکونی را یکی از مهم‌ترین تحولات در فرآیند اسکان بشر در شهر‌ها دانست که به فرمی غالب و ضروری در نحوه زندگی و مسکن شهری معاصر تبدیل شده است. از جمله به نیازهای فراموش شده انسان‌ها در این طراحی‌ها، نیاز به خلوت و تعامل اجتماعی است. با توجه به این نکته که انسان همواره تمایل به زندگی جمعی داشته است و در فرهنگ ایرانیان نیز از دیرباز همسایگی و هم محله ای بودن رابطه ای بسیار صمیمی تلقی می‌شده و همسایگان خانواده ای بزرگ تشکیل می‌دادند، مبنی اصلی برای این پژوهش، بررسی آن دسته از مؤلفه‌هایی می‌ باشد که مربوط به روابط و افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین در مجموعه‌های مسکونی و مفاهیم مرتبط با همسایگی و راه کارهایی برای افزایش ارتباطات انسانی در محیط‌های همسایگی در نظر گرفته شده است . روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع کیفی می‌باشد چرا که از راه‌حل‌های ‌تحلیلی- توصیفی سعی در بدست آوردن الگوهای مناسب برای پیوند علوم رفتاری و معماری بوده‌است. نمونه‌های موفق ایرانی و خارجی مورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته است.
كلمات كليدي : طراحی معماری ، آپارتمان‌نشینی، مجتمع مسکونی، مسکن شهری، تعاملات اجتماعی، همسایگی، زندگی جمعی
تاريخ دفاع : 1397-04-10