بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950265430
نام و نام خانوادگي : الهام باقری
عنوان پایان نامه : نقد فرمالیستی نقاشی های دیواری شهر تهران با تمرکز برآثار 1380-1390
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسین اردلانی
استاد مشاور () : ,
چكيده : دیوارنگاری برخلاف نقاشی سه پایه ای تنها درتعامل میان هنرمند و دنیای شخصی او و نهایتاٌ سفارش دهنده ای خاص تبلور نمی یابد، بلکه نوع دیواری، میان عوامل وپارامترهای فراوانی قرارمی گیرد که بسیاری ارآنها خارج از حیطه تخصصی هنرمند است.دیوارنگاری عام‌ترین، مردمی‌ترین و صمیمی‌ترین هنرها به شمار می‌رود که از نظر ایجاد تأثیرات قدرتمند بصری و آفرینش زیبایی و هماهنگی در فرم و ریتم جایگاه ارزشمندی در زیباسازی شهری برای خود دست و پا کرده است. دیوارنگاری به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های هنر همگانی، در سطح شهرهای امروزی با اهداف گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیباسازی، تقویت حس مکان و... به تلطیف آشفتگی‌های بصری موجود در فضای شهری پرداخته است که می‌تواند تأثیر بارزی در فعال‌سازی و پویایی این فضاها داشته باشد همچنین از طریق وارد کردن هر دو وجهه هنری درون فضاهای شهری و با حضوری بی‌واسطه در متن زندگی مردم، در ارتقای سواد بصری شهروندان، سهم غیر قابل انکاری دارد. دیوارنگاری با ایجاد زیبایی بصری و نظم و هماهنگی در فضاهای شهری، در ایجاد فضایی مناسب و دل‌نشین برای افراد جامعه نقش مؤثری دارد. میتوان دیوارنگاری را شکل بخشی ونقش افکنی بردیوارنامید.نقش ها با تمام تنوعات وشگردهای اجرا به صورت ترسیمی وحجمی ،انتزاعی یا واقع نما، جنبه های کاربردی پیدا می کنند.جایگاه مخاطب درفهم تصویر اهمیتی برتر ازهنرمند دارد.زیرا درک محتوای تصویر هدف اصلی نقاش است. نقاشی دیواری باید به درک عمومی جامعه نزدیک باشد.نقاشی دیواری،دیوارنوشته ها ورسانه های تبلیغی یکی از عوامل بیانی درگرافیک محیطی است وهرآنچه به مدد عناصر تصویری درسطح جامعه استفاده وباعث جلب توجه مخاطب شود درحیطه گرافیک محیطی قرار می گیرد.در پژوهش حاضر، ابتدا تعاریفی ازهنر دیوارنگاری وبرخی از واژگان واصطلاحات مرتبط با آن ،گرافیک محیطی و فرمالیست مطرح می گردد.پس از آن مروری بر تاریخچه دیوارنگاری درجهان وایران خواهیم داشت.آسیب شناسی وتجزیه وتحلیل آثار و نیز راهکارهای ارتقای کیفی دیوارنگاری پرداخته می شود.
كلمات كليدي : نقد فرمالیستی، نقاشی های دیواری، تهران
تاريخ دفاع : 1397-06-07