بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940074796
نام و نام خانوادگي : محمد تاجداری
عنوان پایان نامه : شبیه سازی جریانهای گل آلود با اختلاف چگالی توسط نرم افزارFlow 3D
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي اب وسازه هاي هيدروليکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پایان عمر مفید سدها به سبب پر شدن مخازن آنها با رسوب به وقوع می پیوندد. در پشت سدها به دلیل آنکه سرعت آب نزدیک به صفر است دلیل اصلی حرکت رسوبات پدیده ای به نام جریان غلیظ است. لذا شناخت دقیق این پدیده می تواند کمک به سزایی در کنترل جریان غلیظ و افزایش عمر مفید هر سد بنماید.این گونه جریانها دارای سه بخش اصلی شامل ناحیه غوطه وری ، بدنه و پیشانی یا راس جریان می باشد.پیش بینی و بررسی جریان غلیظ بدلیل پیچیدگی و خطرات آزمایشات میدانی و دشواری های آن در امر اندازه گیری معمولا به صورت آزمایشگاهی انجام می پذیرد.که در این رساله با عنایت به ظهور نرم افزارهای محاسباتی هیدرولیکی از جمله نرم افزار فلوتریدی و محاسن آن از جمله کاهش هزینه مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاهی و سهولت در انجام پذیری آن در هر مکان توسط کامپیوتر بر آن شدیم که نتایج محاسبات انجام شده با یک نمونه آزمایشگاهی را پس از شبیه سازی مدل در نرم افزار فلوتریدی با نتایج بدست آمده از مدل مقایسه نماییم.باشد که در صورت نزدیک بودن این نتایج با یکدیگر در آینده از صرف هزینه های گزاف، جلوگیری به عمل آمده و راهی سریع تر ، آسانتر و قابل اعتماد برای تحقیق و بررسی در خصوص این گونه جریانها گشوده شود. در ادامه و پس از عملیات شبیه سازی ملاحظه گردید نرم افزار Flow3D در بررسی ضخامت جریان گل آلود با مدل آشفتگی RNG بصورت میانگین حدود 14.14 درصد ضخامت جریان را بیش از واقعیت پیش بینی می نماید و این در حالی است که با مدل K-ω این اختلاف به 20.05 در صد افزایش می یابد .نکته حائز اهمیت در بررسی ضخامت جریان گل آلود با نرم افزار فلوتریدی این می باشد که با فاصله گرفتن از مبدا دقت نرم افزار در تعیین آن کاهش یافته و در فاصله ده متری از مبدا ضخامت جریان را با مدل آشفتگی RNG ، 34 درصد و با مدل آشفتگی K-ω، 39.11 درصد بیش از واقعیت نشان می دهد. ولی بصورت میانگین و در مقاطع مختلف دقت نرم افزار با مدل آشفتگی RNG، 85 درصد و با مدل آشفتگی K-ω، 80 درصد می باشد. همچنین ملاحظه گردید که نرم افزار قابلیت بررسی تنش برشی و سرعت جریان را داشته و میزان تنش در محل تنگ شدگی ( دریچه ) ، لبه سریز و محل برخور آب از بالای سریز به کف در ماکسیمم مقدار می باشد. وبهترین مدل آشفتگی برای حل اینگونه جریانات از نظر دقت محاسبات مدل RNG می باشد.
كلمات كليدي : مدلسازي جريان چگال، جريان گل آلود، جريان با اختلاف چگالي
تاريخ دفاع : 1397-10-01