بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940246553
نام و نام خانوادگي : آذین اصغری
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیرات احداث بزرگراه های شهری بر جدا افتادگی ساختارکالبدی- اجتماعی محلات شهری با رویکرد ارتقاء حس تعلق (نمونه موردی : محلات همجوار بزرگراه امام علی (ع)- حسین آباد-مبارک آباد)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پویان شهابیان ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه با رشد سریع شهرنشینی و غلبه سرعت و شتاب برای تسریع در امور زندگی شهری شهروندان بر سایر جنبه های ارزشی، انسانی و اجتماعی دیگر، شهرها و فضاهای شهری به ناچار مجبور به دگرگونی و تغییر ماهیت و هویت اجتماعی خویش و تلاش برای انطباق خود با خواست ها و نیازهای جدید شهری، که سرعت در جابجایی از مهمترین آنهاست گردیده اند. شهر قدیم در برابر نیازهای شهر جدید و ساکنان آن سر تسلیم فرود آورده و به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و اجتماعی حاکم بر فضاهایش در گذشته، پذیرای تغییراتی در کالبد و هویت خویش شده است. محله ها، به خصوص در شهرهای ایرانی جزو آن دسته از فضاهای شهری هستند که نقشی مهم در ایجاد هویت و ارزش های اجتماعی شهری ایفا کرده و به عنوان سلول های سازنده ساختار یک شهر به شمار می روند، اما متأسفانه پاسخگویی به نیاز شهروند امروزی به سرعت و حرکت، ساختار کالبدی و اجتماعی این اجزاء مهم سازنده شهر را دستخوش تحولاتی نه چندان مطلوب کرده که در نهایت به از هم گسیختگی آنها منجر می شود. بزرگراه های شهری، پدیده هایی هستند که با توجیه پاسخگویی به سرعت و حرکت، به سرعت راه خود را از میان محلات شهری باز کرده و علاوه بر گسست و انقطاعی که از لحاظ کالبدی و فیزیکی در دل این محلات بوجود آورده اند، حامل مشکلات اجتماعی و رفتاری نیز بوده اند. در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفهومی محله و ساختار اجتماعی آن در نظریه های اجتماعی پرداخته شده، سپس نقش بزرگراه به عنوان عاملی در جداافتادگی و تضعیف ساختار کالبدی- اجتماعی محلات و تأثیر آن در میزان حس تعلق افراد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه یکی از مهم ترین نمونه های آن یعنی پروژه بزرگراه امام علی (ع) و تأثیرات اجتماعی آن بر محله حسین آباد- مبارک آباد واقع در منطقه 4 شهرداری تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان راهکارهایی برای به هم پیوستن دوباره این محله شهری جدا شده توسط بزرگراه و بازسازی دوباره ساختارکالبدی - اجتماعی آن با رویکرد ارتقاء حس تعلق ارائه می گردد. واژه های کلیدی: بزرگراه امام علی (ع)، حس تعلق، جداافتادگی ساختارکالبدی
كلمات كليدي : بزرگراه امام علی (ع)، حس تعلق، جداافتادگی ساختارکالبدی
تاريخ دفاع : 1397-04-12