بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950162643
نام و نام خانوادگي : الناز شهسواری
عنوان پایان نامه : حل مدل ریاضی پایدار برای مسأله توزیع و مکان یابی مواد فاسد شدنی در مرحله پاسخ به بلاهای طبیعی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد کاظمی پور ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در جامعه امروزه بلایای طبیعی قابل توجه می¬باشند و درتمام گوشه و کنار جهان، اهمیت مدیریت اضطراری غیر قابل انکار است. مدیریت اضطراری (یا مدیریت بحران) اجتناب از خطرات و برخورد با خطرات است. هیچ کشور و هیچ جامعه¬ای از خطر بلایای طبیعی مصون نیست. برای آماده شدن ، پاسخ به و بهبود دادن شرایط در زمان حوادث و محدود کردن نابودی به درجه خاصی، مدیریت اضطراری که شامل آماده سازی قبل اتفاق، و پاسخ به آن ها ، و همچنین حمایت و بازسازی جوامع پس از بلایای طبیعی و یا حوادثی که ساخته دست بشر است. مدیریت اضطراری یک فرایند مداوم است و ضروری است که برنامه¬های اضطراری به طور جامع ارزیابی شوند و بهبود برنامه به طور مداوم انجام شود. فعالیت های مربوط معمولا به عنوان چهار مرحله آمادگی، مقابله، بهبود و کاهش هستند. حالت¬های مختلفی در رخ دادن حوادث طبیعی می¬تواند قطعیت برنامه ریزی در زمان حادثه را دچار دشواری نمایید که از جمله آنها می¬توان به شدت رخ دادن محل اتفاق حادثه که قطعیت مسئله را سلب می¬کند اشاره نمود. تامین کنندگان خارجی سازمان غیر قابل پیش بینی بوده و در بعضی مواقع بیشترین نیاز را ارضا می کند. حوادث غیر قابل پیش بینی هستند برای تامین تقاضا یکی از مسائل در دست بودن کالاهای فساد پذیر هست بر همین مبنا در این تحقیق یک مدل ریاضی برای انتقال کالاها فاسدشدنی ، برای قبل یا بعد از حادثه ارائه شده است. مدل ریاضی که قبل از حادثه با تمرکز بر انتقال کالاها به منظور کمینه سازی فساد ایجاد شده و بعد از حادثه ارضاء تقاضا بر اساس ایجاد پایگاه های موقت مکان یابی شده برآورد می کند. در مدل ارائه شده در فاز پاسخ به بحران برای با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تعداد تامین کنندگان خارجی از برنامه ریزی استوار با استفاده از روش مالوی مدل¬سازی انجام شده است. از آنجا که در این تحقیق تمرکز بر روی توسعه تئوری مساله است مدل خطی عدد صحیح چند هدفه با استفاده از روش محدودیت اپسیلون حل و با مدل پایدار آن مقایسه می شود. حل آن توسط نرم افزار گمز انجام شده است. و تحلیل حساسیت انجام شد.
كلمات كليدي : مدل ریاضی پایدار ، مواد فاسد شدنی ، بلاهای طبیعی
تاريخ دفاع : 1397-04-16