بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911073283
نام و نام خانوادگي : آذین رجبی نصیرآبادی
عنوان پایان نامه : ارائه روشی جدید برای بهبود کیفیت سرویس‌های بلادرنگ در شبکه وایمکس با استفاده از مدیریت منابع رادیویی و تکنیک دست‌به‌دست‌ کردن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا هدایتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : واهه آغازاریان ,
چكيده : شبکه‌های وایمکس تکنولوژی است که نرخ داده بالایی را در ناحیه پوشش وسیع با ظرفیت بالا تولید می‌کند و از قابلیت‌‌های آن برای پشتیبانی انواع مختلفی از برنامه‌های کاربردی استفاده می‌شود. با افزایش حجم داده‌های انتقالی بخصوص سرویس‌های بلادرنگ ضروری است از تأخیر که موجب تضعیف کیفیت سرویس در سمت دریافت‌کننده می‌باشد جلوگیری شود. از آنجایی‌که یکی از چالش‌های ارائه کیفیت سرویس در شبکه بی‌سیم تکنیک دست‌به‌دست کردن می‌باشد و متحرک بودن را پشتیبانی نموده و انجام فرایند آن منجر به تأخیر در شبکه شده و در نهایت بسته‌های اطلاعاتی گم می‌شوند. در چنین شبکه‌ای مدیریت منابع رادیویی نقش کلیدی داشته و دربرگیرنده استراتژی‌هایی است که هدفشان افزایش بهره‌وری منابع رادیویی و بهینه کردن مدیریت سرویس‌های بلادرنگ و تخصیص منابع رادیویی است. در واقع کیفیت ارتباطی مناسبی را در منابع اشتراکی و استفاده‌کنندگان سرویس‌ها به صورت همزمان ایجاد نموده و پاسخگوی نیاز‌های کیفیت سرویس مورد رضایت مشتریان و بهبود نرخ گذردهی در کل شبکه است. لذا در این تحقیق به منظور پوشش گسترده تر شبکه از تقسیم‌بندی کل شبکه به نواحی مختلف و از مدولاسیون دسترسی چندگانه بر مبنای تقسیم فرکانسی متعامد به جهت جلوگیری ازتداخل فرکانسی بین نواحی و به منظور افزایش نرخ گذردهی و کاهش تأخیر و اتلاف بسته‌ها با انتخاب ایستگاه پایه مناسب در فرایند دست‌به‌دست‌ کردن از الگوریتم آتوماتای یادگیر تصادفی استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که رویکرد پیشنهاد شده موجب بهبود گذردهی و کاهش تأخیر و اتلاف بسته‌ها شده و در شبکه‌های با مقیاس بزرگ از عملکرد خوبی برخوردار می‌باشد.
كلمات كليدي : شبکه وایمکس، سرویس بلادرنگ، کیفیت سرویس، تکنیک دست‌به‌دست کردن، مدیریت منابع رادیویی
تاريخ دفاع : 1996-06-19