بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930428509
نام و نام خانوادگي : میترا افضلی
عنوان پایان نامه : طرح مرمت و احیاء کاروانسرای بستک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت واحياءبناهاوبافتهاي تاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علیرضا انیسی
استاد مشاور () : ,
چكيده : در کشور ایران به دلیل قرار داشتن در شاه راه بازرگانی شرقی- غربی و نیز گستردگی خاک، از دیرباز ایجاد راه ها و بناهای بین راهی، تحت عناوین گوناگونی همچون، کاروانسرا، رباط و ... مورد توجه خاص بوده است. امروزه حاشیه جاده های این مرز و بوم مملو از بناهای ارزشمندی از این دسته است که متاسفانه با ظهور پدیده مدرنیسم، تغییر سیستم های تجاری و حمل و نقل از رونق افتاده و به علت عدم توجه کافی در حال فرسودگی و زوال هستند. بنابراین شناخت این کاروانسراها و تلاش در جهت حفظ و نگهداری آنها، به عنوان بخشی مهم از معماری کشورمان به ویژه دوران اسلامی، ضمن آنکه از وجه اقتصادی و رفاهی واجد اهمیت والایی است، در عین حال باعث پیوند ما با مواریث گذشته و آموزش مجدد از تجارب گرانبهای آنان می گردد. وجود این سرمایه های فرهنگی و تهدیداتی که با ظهور توسعه های جدید و تغییر سیستم های تجاری و حمل و نقل متوجه آنهاست، واکنشی سریع را ضروری می نماید. کاروانسرای بستک در میان کاروانسراهای حوزه خلیج فارس بی نظیر بوده. به علت شرائط اقليمي و جغرافيائي كرانه‌هاي خليج فارس، كاروانسراهاي اين منطقه معماري ويژه‌اي دارند. اين كاروانسراها عموماً فاقد حياط مركزي بوده و شامل بنائي چهارگوش است با اطاق مركزي صليبي شكل و اطاقهاي جانبي. يك سكوي سنگي دورادور ساختمان شده و همة اطاقها به خارج بنا راه دارند. کاروانسرای بستک جزء کاروانسراهای حیاط دار است. همچنين در تهيه طرح مرمت آن از اساتيد مرتبط و برجسته کمک گرفته شده و با برداشتهاي اوليه مطالعه وضع موجود و کاربري گذشته آن، روشهاي مختلف مرمتي ارائه و يكي از آنها انتخاب و انجام گرديد و با عنايت به هدف پژوهش و با احترام به کاربري گذشته در راستاي سيانت از ارزشهاي فرهنگي، تاريخي و به منظور حفاظت و کاربري جديد آسيب شناسي در طرح مرمت کاروانسراي بستک تقديم مي گردد.
كلمات كليدي : مرمت ، کاروانسرا، کاروانسرای بستک
تاريخ دفاع : 1397-06-14