بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940442382
نام و نام خانوادگي : شیدا قطبی
عنوان پایان نامه : طراحي مرکز پالایش روح و روان (بررسي تاثیر محیط معماري بر روان)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ارشد معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد جاویدی نژاد ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صنعتی شدن و رشد روزافزون فناوری های ارتباطی در جوامع امروزی ضمن فراهم نمودن زمینه های توسعه از فشارهای جسمانی انسان تا حدود بسیار زیادی کاسته اما با توجه به ماهیت این پیشرفت ها که بر پایه فکر و ذهن انسان است منجر به ایجاد خستگی های ذهنی و استرس های فزاینده ای نیز شده که این استرس ها و ناآرامی های عصبی و به ویژه افسردگی در دنیای امروز گریبان گیر جمع کثیری شده است. برای کاهش این استرس ها و فشارهای روحی به تعریف دیگری از فضا نیازمندیم که در آن مبنا یا محصول ارزیابی، میزانِ آرامش و توانِ تعادلِ انسانی است.. به گفته استیون هال (معماری تنها متکی بر تکنولوژی نیست بلکه جنبه های انسانی هم دارد و فضاهای شاعرانه را پیشنهاد می کند که هدف اصلی آن خدمت به انسان برای یافتن خویشتن و شرایط خویشتن است). به این منظور بر آن شدم که مرکزی بر پایه ی مطالعات روان شناختی و جامعه شناختی طراحی کنیم که در بازتوانی روحی افراد و کاهش استرس های محیطی برآنان موثر باشد. مرکز فرهنگ و هنر با رویکرد سلامت روح و روان فضایی است که در آن پرورش متن و تصویر صورت می گیرد. از این رو فردی که وارد این مرکز می شود جنبه های دیگری از موجودیت خود را که توان تعامل سازنده با محیط و دیگران را دارد نشان می دهد و در نتیجه با گذشت زمان و برقراری آرامش و تعادل روحی در افراد می توان به بهبود سلامت روانی جامعه نیز منجر شود. روش تحقیق پایان نامه مذکور، به طور کلی روش تحقیق کیفی، و از نوع توصیفی- موردی و توصیفی- تحلیلی است که با توجه به نیازهای مختلف مورد استفاده، قرار میگیرند. روش گرداوری اطلاعات نیز با توجه به موضوعیت پروژه و نیازهای مختلف، به صورت میدانی، کتابخانه ای، رجوع به منابع و استانداردهای دنیا و در قسمت هایی به صورت تحلیلی می باشد. در قسمت تعاریف و ابیات موضوع همچون تعاریف روح، روان، مراکز درمانی، انواع روش های درمانی و روانشناسی محیط از کتاب های فارسی و لاتین و منابع اینترنتی و مقالات و پژوهش های انجام شده و نیز ارکان و سازمان های ملی مربوطه استفاده شده است. همچنین با توجه به موضوع به ارتباط بین انسان و روانشناسی محیط مورد بررسی قرار می گیرد. روان شناسی معماری به مطالعه چگونگی بازتاب نیازها و اولویت های مردم در سبک های معماری و نیز چگونگی شکل دهی رفتارها توسط طراحی های مختلف می پردازد. پیش از به دست آوردن یک طراحی قابل قبول ، بررسی دقیق و مناسب نیازهای فرهنگی ، اجتماعی و شخصی ساکنان ضرورت دارد. یک طراحی موثر باید آزادی رفتار،تحریک پذیری و انعطاف پذیری را به حداکثر برساند. از دیگر ملاحظات می توان به استفاده درست یا نادرست از فضا و نیازهای متفاوت و گاه متضاد محرمانگی و اجتماعی بودن اشاره کرد.
كلمات كليدي : مرکز پالایش روح و روان، محیط معماری، روان و معماری، هنر درمانی, روان درمانی,ارامش
تاريخ دفاع : 1396-10-24