بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910891332
نام و نام خانوادگي : سعید عزتی جیوان
عنوان پایان نامه : استفاده از الگوریتم تحلیل مؤلفه‌های اصلی در فرآیند انتخاب ویژگی بهینه از پایگاه داده Portuguese Retail Bank
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : تورج بنی رستم ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بابک وزیری ,
چكيده : رشد روزافزون تولید داده در دنیای امروز، پیچیدگی استفاده از داده را افزایش داده است. استفاده از داده‌های تولیدشده در الگوریتم‌های مختلف باعث افزایش زمان ایجاد خروجی، محاسبات سنگین و درنتیجه سختی استفاده را در برداشته است. ازاین‌رو کاهش بعد داده یکی از مباحث مهم در سالیان اخیر بوده است. الگوریتم‌های متعددی درزمینه کاهش بعد داده ارائه‌شده است که هر یک دارای نقاط قوت و ضعف هستند. این الگوریتم‌ها در دودسته کلی انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی دسته‌بندی می‌شوند. یکی از الگوریتم‌هایی که درزمینه کاهش بعد داده بسیار موفق عمل کرده است، الگوریتم تحلیل مؤلفه‌های اصلی است. استفاده از این الگوریتم توانسته است زمان اجرا را کاهش دهد و دیگر نیازی به محاسبات سنگین نباشد؛ درعین‌حال صحت اجرا نیز با درصد قابل قبولی حفظ‌شده است. از دیگر روش‌های کاهش بعد داده انتخاب ویژگی است که با کاهش تعداد ویژگی‌ها، سعی در کاهش زمان و محاسبات اجرا دارد. در تحقیق انجام شده، با استفاده از ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم تحلیل مؤلفه اصلی علاوه بر کاهش تعداد ورودی‌های سیستم، صحت اجرا و میزان auc افزایش داشته است. با اعمال الگوریتم‌های تحلیل مؤلفه اصلی و انتخاب ویژگی میزان auc افزایش پیداکرده است و همین امر نشان‌دهنده بهتر شدن کیفیت کلاس‌بندی است.
كلمات كليدي : شبکه‌های عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، الگوریتم تحلیل مؤلفه‌های اصلی، انتخاب ویژگی
تاريخ دفاع : 1395-11-05