بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930516570
نام و نام خانوادگي : نیوشا محرابی
عنوان پایان نامه : تئاتر سیاسی و انقلاب
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد رایانی مخصوص ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : پدیده‌ی انقلاب‌ در دنیای مدرن به عنوان امری سیاسی قلمداد می‌شود. بخشی از متفکران نیز همواره تئاتر را امری سیاسی قلمداد کرده‌اند. كما اينكه نخستين نمايشنامه‌هاي به جا مانده از يونان باستان نيز داراي موضع سياسي هستند؛ اما چيزي كه در اين آثار اهميت دارد،‌ اين است كه سياست در اين آثار تبديل به موضوع اصلي نشده،‌ بلكه خوانشی سياسي را فراهم می‌آورند. این پژوهش موضوع رابطه انقلاب و تئاتر را به صورت جداگانه بررسی مد نظر دارد و تمرکز بیشتر بر روی حوزه ادبیات نمایشی است. مناقشه بر سر اينكه انقلابها بر تئاتر تاثير می‌گذارند و يا تئاتر بر انقلاب تاثير داشته، راه به جايي نمي برد،‌ اما چيزي كه در اين ميان قطعيت دارد، این است که انقلابها همواره مفاهيم تازه‌اي توليد مي‌كنند كه هنر و به خصوص تئاتر و ادبیات نمایشی، نمي‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. تئاتر ‌در پيش و بعد از انقلاب، همواره ابزاری جدي براي گفتن و نشان دادن مفاهيم انقلاب بوده است. همين نگاه به موضوع تئاتر و ادبيات نمايشي، نويسندگان و كارگردانان را در قبال موضعي كه در برابر انقلاب اتخاذ می‌کنند‌ به دو دسته تقسيم مي كند: افرادي كه آثار سفارشي توليد مي‌كنند يا افرادي كه آثار پرسشگرانه خلق می‌نمایند. این پژوهش سعی دارد با بررسي چهار انقلاب فرانسه،‌ روسيه،‌ چين و الجزاير که ماهيت‌هاي متفاوتی دارند، اين امكان را فراهم سازد تا نگاه جامع‌تري را درباره ادبيات نمايشي و انقلاب فراهم آورد. در هر یک از فصل‌های مربوط به انقلاب‌های ذکر شده، تاریخچه آن انقلاب و چگونگی شکل‌گیری آن و پیامدهایش با تاکید بر پیامد فرهنگی به تفصیل شرح داده شده است و در ادامه هر فصل، آثار تولید شده در پیش و بعد از آن انقلاب به تفصیل ذکر و تلاش شده چگونگی و شرایط حدوث‌شان ذکر گردد. در فصل نتیجه‌گیری، دو نوع نمایشنامه سفارشی و پرسشگرِ مورد بحث با ذکر مصادیق شرح داده شده و ویژگی‌ها و آسیب‌های آن به تفصیل آمده است. کلید واژگان: انقلاب، تئاتر، تئاتر سیاسی، نمایشنامه، فرانسه، روسیه، چین، الجزایر، مارکس، حزب‌، دستوری-تبلغی، پرسشگر، کهن‌الگو، ایدئولوژی
كلمات كليدي : انقلاب، تئاتر، تئاتر سیاسی، نمایشنامه، فرانسه، روسیه، چین، الجزایر، مارکس، حزب‌، دستوری-تبلغی، پرسشگر، کهن‌الگو، ایدئولوژی
تاريخ دفاع : 1395-11-16