بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950099263
نام و نام خانوادگي : ساراسادات رضوی کاشان
عنوان پایان نامه : ارتباط شناختی متقابل رایحه و رنگ در بسته بندی عطر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
چكيده : رنگ می‌تواند شناسایی کیفیت رایحه و تاثیر ادراک شدت رایحه را تسهیل نماید. برای رساندن پیامهای حسی منسجم از تاثیرگذاری عطرها، این پژوهش به این جستار میپردازد که چگونه رنگ و رایحه در جلب بسته‌بندی برای مشتریان تاثیر می‌گذارد.پس از بررسی مفهوم رنگ و عطر وارتباط میان این دو و با استفاده از چرخه رایحه که به چهار دسته (خانواده شرقی –برگه های گلی –برگهای چوبی –برگهای ترو تازه)تقسیم شده که هر کدام از این دسته ها دارای چند رایحه متفاوت هستند که با استفاده از این چرخه رایحه و استفاده از رنگهای مربوط به هریک از رایحه ها به طراحی بسته بندی پرداخته شده است.
كلمات كليدي : رایحه، رنگ، ارتباط شناختی، بسته بندی عطر
تاريخ دفاع : 1397-06-14