بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930374017
نام و نام خانوادگي : حامد حسینی رودباری
عنوان پایان نامه : طراحی هتل با رویکرد انعطاف پذیری و هوشمندسازی در شهر کرج
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : وحید قبادیان ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در صنعت گردشگری وجود و طراحی ساختمان هایی که با توجه به مسائل زیست محیطی و پایداری طراحی گردند حس می گردد و به جهت وجود نیازهای متغیر و شرایط متنوعی که بر صنعت گردشگری حاکم است طراحی انعطاف پذیر و هوشمند برای نسل جدید هتلها ضرورت دارد. یکی از ضعف های روش های طراحی و ساخت سنتی آن است که امکان تطبیق پذیری با عوامل مختلف از جمله نیازهای استفاده کنندگان و تغییرات محیطی را ندارد. همین مهم باعث شده افزایش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه و اسیب زیست محیطی برای کره زمین و همین طور کاهش سود دهی ساختمان هایی چون هتل که نیازمند بازدهی اقتصادی بالا هستند شده است به همین دلیل طراحان و پژوهشگران به دنبال راهکارهایی هستند که با افزایش توان تطبیق پذیری ساختمان با شرایط و عوامل محیطی و همچنین با خواسته های کاربران و کارفرمایان ساختمان هایی پایدار تر بنا کنند. دو راهکار عمده که در دهه های اخیر به این منظور مورد استفاده قرار گرفته است هوشمند سازی و انعطاف پذیری است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به پژوهش های مورد بررسی روشن شد که آنها به موضوع انعطاف پذیری از منظر سیستم های ساختمانی که سازه را از پرکننده تفکیک می کنند پرداخته نشده است و کمبود این موضوع در حوزه پژوهشی حاضر احساس میشود. به این منظور معیارهای اساسی ساختمان هوشمند و انعطاف پذیر را شناسایی و طبقه بندی شده اند. پس از بررسی مبانی نظری طراحی هتلها، که در آن به تعاریف اهم در این حوزه و باید و نباید های فیزیکی و کالبدی پرداخته شده است و فهم اصول و مبانی نظر پایداری و معرفی و ارزیابی دو سیستم VBI flexicasco و SATO PLushome از نظر انعطاف پذیری بستر لازم برای وارد شدن به موضوع طراحی هتل انعطاف پذیر و هوشمند در کرج آماده شده است. با توجه به آنچه گفته شد سیستم VBI FlexCasco برای طراحی هتل مناسب تر است. با توجه به ملزومات این سیستم که با اسکلت فلزی طراحی می وشد فواصل دهنه ها حداکثر 11 متری است. دیوارهای باربر در جداره های خارجی قرار می گیرند. تاسیسات و لوله ها در دال کف توخالی تعبیه شده و تاسیسات از اسکلت جدا می گردند. در این سیستم طراحی پلان و نما به منظور هماهنگی باید مدولار باشند. کلید واژه ساختمان هوشمند، انعطاف پذیری، معماری هتل، انطباق پذیر
كلمات كليدي : ساختمان هوشمند، انعطاف پذیری، معماری هتل، انطباق پذیر
تاريخ دفاع : 1397-04-09