بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920125573
نام و نام خانوادگي : مجید دستجردی
عنوان پایان نامه : تبدیل ویدئو از قالب استاندارد به وضوح بالا مبتنی بر درونیابی وارتقای کیفی بر فحوای فراتفکیک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : کاوه کنگرلو ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رویکرد فناوری در حوزه صدا و تصویر در سالهای اخیر مهاجرت از استاندارد پخش تلویزیون با وضوح استاندارد به سمت تلویزیون با وضوح بالا بوده است و در سالهای آتی احتمالا به سمت تلویزیون با وضوح بسیاربالا خواهد بود. محتوای تولید شده در کشور و نیز تجهیزات موجود عموما بر مدار کیفیت استاندارد است اما از آنجاییکه عمده کاربران از تلویزیون‌های نسل جدید و عریض استفاده می‌کنند لذا در زمان نمایش چاره‌ای جز تمسک به وضوح بالا نخواهد بود. در این پژوهش سعی شده که براساس فراتفکیک‌پذیری و همچنین روش‌های مرسوم درونیابی این نگاشت بررسی گردد و به لحاظ کیفیت بصری و زمان پردازش، بهترین گزینه مشخص شود. برای قیاس نتایج و بررسی جایگاه پژوهش، از تصاویر شبکه تماشا به دلیل آنکه به قالب استاندارد و وضوح بالا تولید و ارسال می‌شوند و همچنین تصاویر شبکه ورزش و شبکه پویا به دلیل ماهیت خاص تصاویر آن استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل و ملاحظات مربوطه، طرح پیشنهادی بر بستر سخت‌افزار پیاده‌سازی و در خاتمه ارائه شده است. واژگان کلیدی: فراتفکیک، تلویزیون وضوح استاندارد، تلویزیون وضوح بالا، تلویزیون وضوح بسیار بالا UHD TV، درونیابی
كلمات كليدي : فراتفکیک، تلویزیون وضوح استاندارد، تلویزیون وضوح بالا، تلویزیون وضوح بسیار بالا UHD TV، درونیابی
تاريخ دفاع : 1397-09-11