بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910618093
نام و نام خانوادگي : فهيمه توحيدي
عنوان پایان نامه : محاسبه حلاليت کومارين در سيال دي اکسيد کربن فوق بحراني با استفاده از معادلات حالت مکعبي
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي فيزيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرنوش کریم خانی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کومارين يک يافته فعال اصلی در چندين گونه گياهی با بوی مشخصه ی وانيلی است.به طور گسترده به عنوان تثبيت کننده ی بو در رنگ ،افزودنی های اسپری مانند ومحصولات شوينده بکار برده شده است.همچنين به دليل خواص آنتی بيوتيک وضد درد در کنار پتانسيل آن در درمان سرطان و ايدز ،دارای ارزش بالينی است.معادلات حالت ردليخ _کونگ ((RK وپنگ _رابينسون (PR) همراه با قوانين اختلاط هورون_ويدل (HV ) برای شرح حلاليت کومارين در حلال کربن دی اکسيد فوق بحرانی بکار برده شده است.حل شونده کومارين فقط به وسيله دو پارامتر تنظيم پذير مشخص شده است .فشار بخار آن و يک فاکتور برهمکنش در عبارت ضريب فوگاسيته ی آن در فاز گازی .يک مقدار ثابت پارامتر برهمکنش می تواند بکار برده شود اگر چه يک عبارت دو پارامتری فشار بخار کومارين ،برای داده ها در دماهای مختلف نياز شده است.هيچ بهبود قابل توجهی با ايجاد تغيير حجم مطابق Peneloux داده نشده است.داده های مقالات تجربی می تواند با يک صحت خوب همبستگی داشته باشد.
كلمات كليدي : حلاليت کومارين ، دي اکسيد کربن فوق بحراني ، معادلات حالت مکعبي
تاريخ دفاع : 1397-06-17