بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950237926
نام و نام خانوادگي : محمد کارخانه
عنوان پایان نامه : تاثير روشهاي ريخته گري بر مقاومت به خوردگي ريز ساختار و خواص مکانيکي آند چدن پرسيليس جهت حصول به خواص وکارايي مطلوب در حفاظت کاتديک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجید بلباسی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد عمار مفید ,
چكيده : سالیانه حجم عظیمی از آندهای چدن پر سیلیسیم در دنیا مصرف می شود . در کشور ما نیز به واسطه حضور تاسیسات فلزی مدفون در خاک (خطوط لوله نفت و گاز ، مخازن, پالایشگاهها، تاسیسات بنادر و..) از این آندها استفاده فراوان می شود .هدف از اجرای این تحقیق انتخاب روش مناسب ریخته گری و ارتقاءو بهبود روش ساخت آندهای چدن پر سیلیسیم جهت ارتقاءو بهبود کیفیت آندهاو افزایش راندمان و کارایی آنها می باشد .پس از مرور منابع مطالعاتی موجود ابتدا تعدادی از آندهای چدن پرسیلیس ساخت داخل و خارج تهیه و مقاطع آنها تحت بررسی قرار گرفت .در این بررسی اختلافات آند با کیفیت خارجی و آندهای موجود داخلی(که از نظر کیفیت پایین تر از خارجی هستند) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .در ادامه این تحقیق و در فاز آزمایشگاهی، نمونه های آزمایشی و تفاوت انجماد نمونه ها در قالبهای مختلف با نرخ سرمایش متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و منجر به تعیین ضخامت مناسب قالب گردید.درادامه به کمک نرم افزارشبیه ساز پروکست سیستم های راهگاهی مختلف بررسی و مناسب ترین آن انتخاب شد .همچنین به کمک نرم افزار آباکوس تنش های حرارتی وارد شده به قالب تعیین شد.نتایج این شبیه سازی مشخص شدن پارامترهای اساسی در ریخته گری آلیاژ چدن پرسیلیس وتعیین انواع کانتور های دمایی ریخته گری حین انجماد، حرارتی، ریزساختار و عیوب ریخته گری آند را در مقاطع مختلف آن و در زمانهای گوناگون در طول فرایند ریخته گری و انجماد می باشد.در فاز اجرا، تعدادی آند چدن پر سیلیس در سه قالب ماسه ای و فلزی و فلزی آبگرد ریخته گری و خواص آندهای تولیدی،از جمله آزمون غیر مخرب مایع نافذ،بررسی های ریز ساختاری،آزمون ضربه و آزمون خوردگی تحت بررسی قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان دادکه ریز ساختار و خواص بدست آمده نسبت به آندهای داخلی و حتی خارجی بهبود یافته است . از نتایج بررسی مشخص گردید آند تولیدی به روش ذوب کوره القایی و ریخته گری در قالب فلزی دارای بهترین مشخصات و کیفیت در تولید می باشد. از نتایج تحقیق مشخص گردید استفاده از قالب فلزی منجر به ریز ساختار جهت گیری و دانه های ریز گردیده، درصد مک در ریخته گری کم شده همچنین گرافیتها به صورت حجیم یا ورقه ای کوچک بوده که باعث بالا رفتن سختی و مقاومت به خوردگی در آند چدن پرسیلیس گردیده است .
كلمات كليدي : ريخته گري ، خوردگي ريز ساختار ، حفاظت کاتديک
تاريخ دفاع : 1397-09-25