بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940265079
نام و نام خانوادگي : احسان رحیمی
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد و خصوصیات فوم بتن اصلاح شده با نانو ذرات در پروژه های راه سازی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي راه وترابري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی شفا بخش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
چكيده : فوم بتن یکی از مصالح نوین در صنعت می باشد تلاش های زیادی برای بررسی عملکرد نانوذرات مختلف در افزودن به فوم بتن بررسی شده است. نانو ذرات سیلیکا داراییک ساختار شبکه ای خاص به عنوان یک ساختار مولکولی زنجیره ای سه بعدی است که تا حد زیادی استحکام مواد را بهبود می بخشد. این ساختار همچنین می تواند ساختار مولکولی را در دوغاب سیمان تغییر می دهد و ساختارهای جدید سه بعدی مولکول زنجیرهای را ایجاد می کند. نانو ذرات سیلیکا مخلوط شده در بتن، می تواند خواص مکانیکی را بهبود بخشد. نمونه بهینه از نقطه نظر مقاومت خمشی و مقاومت فشاری در افزایش 5/7 درصد از نانوذرات رخ می دهد. بیشینه مقاومت خمشی و مقاومت فشاری برای نمونه FC7.5 در عمل آوری 28 روزه رخ داده که به ترتیب برابر 79/0 و 12/5 مگاپاسکال است. هم چنین پس از افزایش درصدهای بالاتر از 5/7 درصد، برای نمونه FC10 روند افزایشی مقاومت فشاری و خمشی متوقف شده که می تواند به علت اگلومره شدن نانوذرات در خمیر سیمان است. سپس با بررسی نتایج میزان نفوذ آب، مشخص می شود که در دوره 28 روزه کمترین میزان آب جذب شده و برای نمونه های 5/7 درصد رخ می دهد که می توان از این نمونه ها، برای پروژه های راه سازی استفاده کرد. کلیدواژه¬ها:خواص مکانیکی، فوم بتن، نانو ذرات سیلیکا، پروژه راه سازی
كلمات كليدي : خواص مکانیکی، فوم بتن، نانو ذرات سیلیکا، پروژه راه سازی
تاريخ دفاع : 1397-10-01