بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940141498
نام و نام خانوادگي : مونا رفیعی
عنوان پایان نامه : بررسي عوامل بروز خشم و جنون آني به منظور کنترل نزاع و درگیري هاي خیابانی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید زهری انبوهی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد نوری ,
چكيده : این پروژه در راستای مطالعات مربوط به راهکارهای بررسی عوامل بروز خشم در جهت کاهش نزاع خیابانی می¬باشد که از ترم یک کارشناسی ارشد آغاز شد و در ادامه پس از مطالعات جامع در خصوص کنترل خشم و تاثیرات آن برروی سلامت روانی جامعه، تمرکز اصلی‌ بر روی مدیریت خشم واقع شد و تمام عوامل موثر در ایجاد خشم مورد بازبینی دقیق موشکافانه قرار گرفت. روند این پروژه، روند منسجم توسعه کالای جدید iNPD می‌باشد که تئوری پردازان آن جاناتان کیگان کریک و وگل می¬باشند. این روند ۴ فاز کلان دارد که شامل فازهای شناسایی فرصت طراحی، درک فرصت، مفهوم سازی فرصت و محقق سازی فرصت می¬باشد که در هر یک از بخش¬ها به معرفی چگونگی بکار¬گیری آنها در روند تحقیق تا طراحی کالا به تفصیل پرداخته شده است. فاز مقدماتی که شامل روند انتخاب موضوع بوده فاز اول و دوم پروژه در ترم اول، فاز سوم در ترم دوم و فاز چهارم در ترم سوم دوره کارشناسی ارشد زیر نظر استاد محترم جناب آقای سعید زهری انبوهی انجام گرفت به مدت یک سال کلیه¬ی فازها برای رسیدن به محصولی کارآمد و علمی‌ مورد بازنگری قرار گرفتند.
كلمات كليدي : کنترل خشم - کاهش نزاع خیابانی - افزایش آستانه‌ي تحمل کابر - ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی - لایف استایل - آمار پزشکی قانونی - رضایت‌مندي - لذت‌جویی - روابط سیستماتیک بین اجزا و امکانات - روش‌های فراگیر و آموزش
تاريخ دفاع : 1396-11-04