بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940252148
نام و نام خانوادگي : سجاد سرکوبی
عنوان پایان نامه : طراحی سامانه دریافت و شناسایی اطلاعات از ماهواره هاي هواشناسی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا محمدیون ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
چكيده : چکیده: از آن جایی که دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و همچنین مرکز باروري ابرهاي ایران از دستگاه هاي وارداتی با هزینه هاي سنگین نصب و پشتیبانی و بدون توجه به نیازهاي بومی استفاده کرده اند؛ بنابر این سیستمی که بتواند جایگزین نمونه های خارجی با قیمت های بسیار بالا شده و از طرفی با همان کیفیت و قابلیت های مختلف جدید و کاربردی باشد نیاز امروز کشور محسوب می شود. سنجش از راه دور عمدتاً به عنوان فناوري و علمي تعريف مي‌شود که به وسيله آن مي‌توان بدون تماس مستقيم، مشخصه‌هاي (مکاني، طيفي، زماني) يک شيء يا پديده را تعيين، اندازه‌گيري و يا تجزيه و تحليل نمود. این مطالعه روش های APT و LPT برای ارسال دیتاهای سنجش از راه دور را مورد بررسی قرار داده است. سیستم طراحی شده در این مطالعه توانایی دریافت و پردازش دیتاهایی همانند تصویر با وضوح بالا را نیز داراست. از نتایج به دست آمده در این پایان نامه می توان به کاربرد های متعدد آن در زمینه هواشناسی، زمین شناسی، اقیانوس شناسی، پوشش گیاهی و بیابان زدایی نام برد. همچنین با بررسی تصاویر حاصل از این سیستم می توان شرایط باروری ابرها جهت کمک به سامانه های بارشی را تجزیه و تحلیل کرد. کلمات کلیدی: روش APT، روش LPT، ماهواره اقیانوس شناسی، سامانه بارشی
كلمات كليدي : روش APT، روش LPT، ماهواره اقیانوس شناسی، سامانه بارشی
تاريخ دفاع : 1397-06-22