بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940256516
نام و نام خانوادگي : سامان نیلچیانی
عنوان پایان نامه : ارائه‌ي مدلي براي زمان‌بندي پروژه‌هاي عمراني با مواد تجديد ناپذير فاسدشدني در شرايط تخفيف و عدم قطعيت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد کاظمی پور ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد فلاح ,
چكيده : امروزه پروژه‌ها، به‌خصوص پروژه‌هاي ساخت‌وساز نقش عمده‌اي در پيشرفت و تکامل جوامع دارند، به‌طوري‌که تصور پيشرفت يک کشور بدون انجام پروژه‌هاي بزرگ غيرممکن به نظر مي‌آيد (شاه محمدي و کاظمي، 1394). پروژه‌ها مي‌توانند در ابعاد و اندازه ها ي گوناگون و با اهدافي متفاوت طبقه‌بندي شوند. بااين‌وجود يک خصوصيت مشترک در تمام پروژه‌ها وجود دارد و آن زمان لازم براي انجام پروژه مي‌باشد (صادقي و توکلي مقدم، 1392). برنامه‌ريزي و زمان‌بندي مناسب براي فعاليت‌ها و عمليات پروژه به‌منظور کنترل آن‌ها و همچنين کنترل هزينه ها و زمان در شاخه هاي مهندسي و اقتصادي از اهميت بالا و قابل توجهي برخوردار مي‌باشد. در پروژه‌هاي عظيم ساخت‌وساز نظير ساخت فرودگاه، پالايشگاه، سد، قطار شهري و همچنين در پروژه‌هاي کوچکتري نظير پروژه ي ساختماني، ساخت يک قطعه، ساخت سوله ي جديد، ساخت يک دارو و ...، داشتن يک طرح و زمان‌بندي مناسب به‌نحوي‌که از منابع پروژه حداکثر استفاده را برده تا به هدف پروژه که مي‌تواند مواردي نظير کمينه کردن هزينه ها يا زمان اتمام پروژه باشد دست يابيم (که و همکاران، 2015). در حقيقت بدون داشتن يک برنامه‌ي زمان‌بندي مناسب، رسيدن به اهداف پروژه امري دشوار و بعضا غيرممکن مي‌باشد (گريز و همکاران، 2012). روش هاي کلاسيک و سنتي براي زمان‌بندي پروژه‌ها با بزرگ شدن اندازه ي پروژه‌ها تا حد زيادي کارکرد خود را از دست داده است چرا که فرضياتي که در دنياي واقعي وجود دارد را به طور مطلوبي در نظر نمي گيرد. مدل سازي بايد نمونه ي شبيه سازي شده ي دنياي واقعي باشد و چنانچه مدل نتواند شرايط دنياي واقعي را به نحو مطلوب پوشش دهد، کاربردي نخواهد داشت و چنانچه به کار گرفته شود، نتايج اشتباه و گمراه کننده اي مي دهد (ژيائو و همکاران، 2016). لذا در نظر گرفتن شرايطي که مدل را به شرايط دنياي واقعي نزديک سازد بسيار ضروري مي‌باشد. لذا تحقيق حاضر با در نظر گرفتن زمان‌بندي پروژه در شرايط منابع تجديد ناپذير فاسدشدني و تخفيف و عدم قطعيت، سعي دارد مسئله را به شرايط واقعي نزديک تر سازد. واژه‌هاي كليدي: زمانبندی، مواد فاسد شدنی تجدید ناپذیر،عدم قطعیت،الگوریتم ژنیتیک، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده
كلمات كليدي : زمانبندی، مواد فاسد شدنی تجدید ناپذیر،عدم قطعیت،الگوریتم ژنیتیک، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده
تاريخ دفاع : 1397-04-09