بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165965
نام و نام خانوادگي : پریما فاتح چهر
عنوان پایان نامه : ارائه مدل ریاضی چند هدفه به منظور محاسبه مقدار بهینه تولید و زمانبندی تولید بصورت یکپارچه و حل آن با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌ای مورد مطالعه شرکت خزر ریس
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علیرضا تقی پور رضوان
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد جواد ارشادی
چكيده : در پاره ای از موارد مسائل زمان بندی تنها مربوط به تخصیص منابع است و در این حالات مدل های برنامه ریزی ریاضی معمولاً می تواند برای تعیین تصمیمات در زمینه تخصیص منابع بهینه مورد استفاده قرار گیرد. در این پایان نامه دو سطح تصمیم گیری بسیار مهم در محیط تولیدی و صنعتی شامل مساله تعیین مقدار بهینه تولید و مساله زمانبندی کارها با یکدیگر ادغام و ترکیب شده و مورد بررسی و حل قرار گرفت. برای آن مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط چند هدفه ارائه شده است که در آن تابع هدف اول اندازه انباشته بهینه و همچنین زمان بندی یکپارچه و همچنین تابع هدف دوم ما میزان پس افت را با توجه به فرضیاتی که مساله ما را به دنیای واقعی نزدیک تر می کند کمینه می‌کند. مدل در شرکت تولیدی با حوزه کاری نساجی و ریسندگی بافندگی با نام خزر ریس مورد مطالعه قرار گرفت محصولاتی از جمله نخ و الیاف، پارچه های خام، پارچه های توری و ... در حال تولید و پخش می باشد. این پژوهش را می توان از مناظر متفاوت مورد بررسی قرار داد، در خصوص منظر مالی و کاهش هزینه ها در این واحد تولیدی، مدل به مواردی اشاره نموده است تا با بهره گیری از آن به بالا بردن سرعت انجام فعالیت ها وتحویل تقاضا و همچنین کاهش هزینه های تولید، هزینه های نگهداری، هزینه های کمبود و راه اندازی و کاهش میزان پس افت شده است و به طور مداوم جریان موجودی و تقاضا و توالی عملیات و محصولات، زمان شروع و پایان پردازش محصول بر روی ماشین های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. واژه‌های کلیدی: مدل های برنامه ریزی ریاضی ،مقدار بهینه تولید، زمانبندی تولید، برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌ای
كلمات كليدي : واژه‌های کلیدی: مدل های برنامه ریزی ریاضی ،مقدار بهینه تولید، زمانبندی تولید، برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌ای
تاريخ دفاع : 1397-09-12