بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920530013
نام و نام خانوادگي : نیما حسین‌زاده واحدی
عنوان پایان نامه : مدیریت یکپارچه منابع آب در گستره درون‌شهری و برون‌شهری تهران به‌منظور تعادل‌بخشی به اکوسیستم دشت تهران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : شهرسازي - برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ناصر عظیمی دوبخشری
استاد مشاور () : ,
چكيده : محدودیت‌های منابع آب همان‌طور که در کل کشور به دلایل جغرافیایی و اقلیمی از مهم‌ترین محدودیت‌های توسعه و مهم‌ترین تنگناهای دشت‌های کشور است، در دشت تهران – کرج نیز مهم‌ترین عامل محدودکننده شناخته‌شده است. تمرکز بیش از 17 درصد از جمعیت کشور در این دشت بدون توجه به ظرفیت‌های برد محیط سبب کاهش سرانه آب تجدید پذیر در این دشت تا کمتر از 700 مترمکعب در سال شده و این دشت را تا سطح " کمبود منابع آب " پیش برده است. مطالعات انجام‌شده در دشت تهران – کرج نشان می‌دهد که شهر تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر واقع در این دشت، بر اساس ظرفیت‌های برد محیطی بر پایه منابع آب، 19 تا 24 برابر ظرفیت جمعیت پذیر شده است. به‌طور خلاصه در خصوص منابع آب دشت تهران – کرج می‌توان گفت به دلیل تمرکز جمعیت شهری در این دشت، بیش از نیمی از برداشت‌ها از منابع سطحی و زیرزمینی، مربوط به مصارف شهری است؛ نیازهای آبی این دشت 80 درصد از منابع آب زیرزمینی تأمین‌شده و بیلان منابع آب زیرزمینی در این دشت منفی است و همچنین سالانه 10 درصد از مقدار این منابع کاسته می‌شود. افزایش جمعیت شهری در این دشت و وابستگی شدید مصارف به منابع آب زیرزمینی سبب افت فراوان در سطح آب‌های زیرزمینی و درنتیجه وقوع بیشترین میزان فرونشست در این دشت شده است. بر این اساس و با توجه به محدودیت منابع آب‌های سطحی به نزولات جوی و وضعیت بحران منابع آب زیرزمینی، یکی از عملی‌ترین راه‌ها در کاهش فشارهای وارده بر منابع آب، استفاده مجدد از آب‌های مصرف‌شده و بازچرخانی مجدد آن در چرخه مصارف مجاز ( همچون کشاورزی و صنعت) است. تمرکز بیش از 75 درصد از جمعیت دشت تهران – کرج در دو شهر این شهر، امکان استفاده مجدد از 80 درصد مصارف خانگی این شهرها را در قالب "منابع آب نامتعارف" فراهم می‌کند. بر این اساس، در نظر گرفتن منابع آب نامتعارف - به‌عنوان یک منبع عمده در کنار منابع آب متعارف – در مدیریت یکپارچه منابع آب و بررسی امکان جایگزینی آن با برداشت‌های از منابع زیرزمینی در مصارف کشاورزی و فضای سبز شهری، می‌تواند در ایجاد توازن بیلان آب‌های زیرزمینی مؤثر بوده و از این طریق می‌توان به نحو مطلوبی از بحران در منابع آب دشت تهران – کرج بکاهد.
كلمات كليدي : درون‌شهری ، برون‌شهری ، اکوسیستم
تاريخ دفاع : 1397-06-15