بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 93853100001
نام و نام خانوادگي : مجتبی آخوندی
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی کنترلر تلفیقی برای یک آنتن راداری دو درجه آزادی به منظور بهبود عملکرد
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جهانبخش حامدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
چكيده : سرو سیستم رادار یک سیستم پیچیده بوده که دارای اجزاء غیر خطی است. در این پایان نامه مدل ریاضی غیر خطی سروسیستم رادار بر اساس مدل دینامیکی موتور نوع PMSM و معادلات دینامیکی نیروهای گشتاور وارد شده بر آنتن رادار، تعریف می‌شود. بر اساس این مدل یک کنترلر بهینه با استفاده از تئوری فیدبک خطی ساز برای حلقه گشتاور طراحی می‌گردد. فیدبک خطی ساز به منظور خطی سازی روابط غیر خطی مدل و کنترلر LQR به منظور بهینه سازی خطای ردیابی در حلقه گشتاور استفاده می‌گردد. همچنین از کنترلر PID جهت مینیمم نمودن خطای حلقه های سرعت و موقعیت آنتن رادار استفاده می‌شود.در نهایت به منظور اطمینان از کنترلر طراحی شده، معادلات دینامیکی سروسیستم آنتن رادار را در نرم افزار متلب شبیه سازی نموده و به ازای سیگنال‌های ورودی مختلف، خروجی سیستم را مشاهده می‌نماییم.
كلمات كليدي : شبیه سازی ، کنترلر تلفیقی ، آنتن راداری ، درجه آزادی
تاريخ دفاع : 1397-06-27