بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940007790
نام و نام خانوادگي : شیما خیزان
عنوان پایان نامه : بهینه سازی مساله زمانبندی و مسیریابی AGVها به طور همزمان با استفاده از الگوریتم مرغ آلاچیق ساز
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد کاظمی پور ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علیرضا تقی پور
چكيده : لازمه رسیدن به تولید کارا، دقیق و انعطاف پذیر در جهان کنونی داشتن یک سیستم حمل و نقل مناسب در محیط های مدرن و صنعتی امروزه می باشد. حمل و نقل مواد به علت اینکه روی عملکرد تمام سیستم اثر می گذارد، نقش مهمی را در سیستم های ساخت و تولید ایفا می کند. وسایل نقلیه هدایت شده اتوماتیک در سیستم های حمل و نقل اتوماتیک مواد و محیط های ساخت و تولیدی که انعطاف پذیر می باشند شناخته شده تر است. هدف، بهینه سازی مساله مسیریابی و زمانبندی AGV ها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری مرغ آلاچیق ساز می باشد. از این رو یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط ارائه می شود که به طور همزمان مسائل مسیریابی و زمانبندی را در نظر می گیرد و از آنجایی که مسئله مورد مطالعه NP-hard است، یک الگوریتم مرغ آلاچیق ساز(SBO) نیز پیشنهاد شده است. در نهایت، به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم و مدل، نتایج محاسباتی از حل قطعی و حل فراابتکاری در ابعاد مختلف تست شدند و تحلیل حساسیت نمایش داده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که SBO یک الگوریتم کارآمد، مخصوصا برای مسائل بزرگ، برای این مساله است. کلمات کلیدی: مسیریابی، زمانبندی، وسایل نقلیه هدایت شده اتوماتیک، الگوریتم مرغ آلاچیق ساز
كلمات كليدي : مسیریابی، زمانبندی، وسایل نقلیه هدایت شده اتوماتیک، الگوریتم مرغ آلاچیق ساز
تاريخ دفاع : 1397-09-24