بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930562480
نام و نام خانوادگي : رامین افشاریان زاده
عنوان پایان نامه : کاهش فلیکر ولتاژ در حضور سیستم های تولید پراکنده با استفاده از کنترل غیر خطی D-Statcom
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
روح الله برزمینی
چكيده : نوسانات ولتاژ ناشی از توان متغیر خروجی منابع انرژی تجدید پذیر(RESها) یک چالش بزرگ در کیفیت توان سیستم های تولید پراکنده می باشند. این پایان نامه یک روش کنترلی برای جبرانسازهای سنکرون استاتیکی توزیع شده (D_STATCOM) ارائه کرده است که منجر به کاهش تغییرات توالی مثبت و توالی منفی ولتاژ می شود. D_STATCOM به طور همزمان بر روی مولفه اصلی ادمیتانس توالی مثبت و مولفه اصلی کندوکتانس توالی منفی برای برگرداندن ولتاژ توالی مثبت به مقدار نامی و همچنین کاهش ولتاژ توالی منفی به سطح قابل قبول عمل می کند. ادمیتانس و کندوکتانس ، هر دو به صورت دینامیکی برای کاهش فلیکر ولتاژ در پاسخ به تغییرات بار و تغییرات توان خروجی منابع تجدید پذیر تنظیم شده اند.یک تنظیم کننده جریان تشدیدی -تناسبی با جبرانسازی هارمونیک های انتخابی برای کنترل جریان D_STATCOM و همچنین کاهش هارمونیک جریان تعبیه شده است که می تواند یک مزیت در کاربردهای عملی ناشی از اعوجاج های بالای ولتاژ در شبکه هایی با ولتاژ پایین باشد.عملکرد تنظیم ولتاژ برای مکان های مختلف D_STATCOM مورد بحث قرار گرفته شده و در انتها عملکرد ادمیتانس و کندوکتانس با استفاده از دو کنترل کننده PI و کنترل کننده فازی با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار مطلب مقایسه شده اند. كلمات كليدي D_STATCOM، ادمیتانس توالی مثبت، کندوکتانس توالی منفی، بیشبود ولتاژ، کمبود ولتاژ
كلمات كليدي : D_STATCOM، ادمیتانس توالی مثبت، کندوکتانس توالی منفی، بیشبود ولتاژ، کمبود ولتاژ
تاريخ دفاع : 1395-11-20