بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911256954
نام و نام خانوادگي : ارمغان رحیمی
عنوان پایان نامه : طراحی خانه هوشمند بر مبنای سیستم کنترل یکپارچه نور ، حرارت و شرایط اضطراری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فرداد فرخی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : خدماتی که در یک خانه هوشمند ارائه میگردد می تواند شامل کنترل سیستم سرمایش و گرمایش ،کنترل روشنایی و روشن و خاموش کردن چراغ ها به صورت خودکار ، کنترل پرده برقی ، کنترل سیستم صوتی ، تشخیص شرایط اضطراری از جمله اعلام حریق ، نشت گاز باشد که هر کدام از این سیستم ها از سنسورها ، عملگرها و فرایندهای کنترلی تشکیل شده اند . قسمت کنترل کننده یک ساختمان هوشمند میتواند تشکیل شده از انواع کنترل کننده از جمله کنترل کننده PID ,PI , کنترل کننده فازی ، عصبی یا عصبی فازی باشد که شبکه کنترلی هر کدام از این کنترل کننده ها شامل حسگرها و عملگرها است که در قسمت های مختلف با اهداف متفاوت و گاهی متضاد به کار گرفته می شوند. در این پایان نامه طرح یک ساختمان هوشمند با استفاده از کنترل کننده فازی ارائه می شود . هر قسمت از ساختمان هوشمند دارای یک سیستم کنترل کننده است که در نهایت عملکرد تمام این کنترل کننده ها به یکدیگر وابسته بوده و تمام سیستم به صورت یکپارچه و سلسله مراتبی کنترل می شود و تمام پارامترها و شرایط محیطی که بر روی عملکرد قسمت های مختلف اثرگذار است به عنوان یک پارامتر ورودی در نظر گرفته شده است.از جمله این پارامترها می توان به اثر نور بر حرارت ، دمای بیرون بر دمای داخل ، نور فضای بیرون بر میزان روشنایی فضای داخل و هم چنین عملکرد کل سیستم در شرایط اضطراری و حریق اشاره کرد. بنابراین می توان با در نظر گرفتن یک کنترلر ترکیبی و سلسله مراتبی برای سناریوهای مختلف در یک خانه هوشمند به یک کنترل پایدار دست یافت.
كلمات كليدي : خانه هوشمند ، سیستم کنترل یکپارچه نور ، شرایط اضطراری
تاريخ دفاع : 1394-07-01