بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940198823
نام و نام خانوادگي : سهیل قربانی
عنوان پایان نامه : پایان نامه سنجش و پایش اطلاعات مدیریت زنجیره تأمین سبز مبتنی بر فناوری اطلاعات
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد کاظمی پور ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد فلاح
چكيده : رویكرد جدیدی كه در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات و زیر ساخت های فناورانه حاكم شده، رویكرد مدیریت زنجیره تامین (SCM) بویژه مدیریت این زنجیره مبتنی بر زیر ساخت الکترونیکی (E-SCM) است. زنجیره تامین شبكه ای از تسهیلات و مراكز توزیع است كه وظایف تهیه و تدارك مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای و توزیع محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهد. زنجیره های تامین در سازمانهای تولیدی و خدماتی وجود دارند، هرچند كه پیچیدگی زنجیره ممكن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شركتی به شركت دیگر شدیداً تغییر كند؛ لیکن، حساسیت هایی نسبت به انواع پارامترهای جاری در هر زنجیره وجود دارد [4]. براي محيط هميشه در حال تغيير اين دوران و تغيير در شيوه تعاملات شركتها با تأمين كنندگان و مشتريان و پيچيدگي بازارها، كاهش دوره عمر محصولات و اهميت يافتن زمان پاسخگويي به مشتريان و افزايش انعطاف پذيري، زنجيره تأمين عاملي حياتي براي رقابت پذيري سازمان ها مي باشد. بنابراين شناخت زنجيره تأمين و اجراي آن به تعالي سازمان و عملكرد بهتر كمك مي كند [2]. در این مطالعه سعی شده است كه با بهره گیری از ابزارهای دیجیتال و مبتنی بر فناوری های نوین، یک زنجیره تأمین (ترجیحاً دارویی - بهداشتی) را مورد پایش قرار داده و در نهایت، با احتساب ریسک های موجود در این پایش، با اعلام میزان قابلیت اعتماد نتیجه حاصل از سیستم نظارت نسبت به سلامت محصول (دارای حساسیت های نگهداری و حمل) تصمیم گیری صورت پذیرد. در عین حال، تبعات زیست محیطی گزینش یک شیوه نگهداری / حمل نیز مورد بررسی قرار می گیرد، بعبارتی این شیوه نگهداری / حمل به سبب ویژگی ها و حساسیت های محصول به چه میزان محیط زیست را متأثر می سازد. کلمات کلیدی: مدیریت، زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM)، مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات (E-SCM)، سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، سیستم های یکپارچه اطلاعاتی (IMS)، مشتریان، فناوری و تکنولوژی
كلمات كليدي : مدیریت، زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM)، مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات (E-SCM)، سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، سیستم های یکپارچه اطلاعاتی (IMS)، مشتریان، فناوری و تکنولوژی
تاريخ دفاع : 1397-09-17