بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940193905
نام و نام خانوادگي : سروش وحیدیان کامیار
عنوان پایان نامه : طراحی سامانه ای جهت تشویق افراد به افزایش تحرک بدنی و حفظ سلامتی با رویکرد تجربه کاربری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار صامت حقیقی ,
چكيده : امروزه کم تحرکی از جمله مهمترین عوامل در ایجاد مشکلاتی نظیر چاقی و بیماریهای قلبی و عروقی به خصوص در نسل جوان می باشد که دلایل متعددی را می توان برای آن برشمرد از جمله افزایش سیستم های کارمندی و اتوماسیون کارها. عدم انگیزه کافی برای تحرک در بسیاری از افراد نیز خود عامل دیگری برای تشدید این گونه بیماریها و نارسایی ها می باشد. پایانامه پیش رو با هدف طراحی وسیله ای برای ایجاد انگیزه در افراد به افزایش تحرک بدنی با رویکرد احساس گرا انجام شد. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و با درنظر گرفتن نیازهای احساسی کاربران از متد کانسی برای تجزیه و تحلیل خواسته های کاربران از طریق مصاحبه و تهیه پرسشنامه استفاده شد. براساس مطالعات انجام شده و اطلاعات به دست آمده ایده پردازی آغاز گردید و از میان ایده های متعدد سه طرح برتر انتخاب و نهایتا یک ایده به عنوان ایده برتر برگزیده شد و قدماتو نام گرفت. به منظور ساخت و اجرای قدماتو مطالعات میدانی نیز انجام شد. این مطالعات سبب شد تا جزئیات طراحی به صورت دقیق تری درنظر گرفته شود. در راستای طراحی جزئیات ویژگیهایی نظیر طراحی برای تولید ، ایمنی ، حفظ محیط زیست و در نهایت برونسپاری محصول در مراحل تولید اولیه در طرح قدماتو لحاظ شد. همچنین نمودار سیستم مپ جهت نشان دادن شرکتها و نهادهای مرتبط با ساخت محصول ، تامین کننده زیرساخت و ارائه دهنده خدمات برای اجرای چنین پروژه ای به تصویر کشیده شد. پس از آن تصویری از محصول واقعی به همراه اینترفیس آن تهیه شد و با متخصصین و گروه هدف مصاحبه به عمل آمد. نتایج نشان داد این طرح که برپایه تکنولوژی و تجربه کاربری استوار است ، با تبعیت از ترندهای روز و تکنولوژی می تواند به عنوان یک عامل انگیزشی توسط گروه هدف مورد استفاده قرارگیرد و سبب ارتقاء سلامت آنها شود.
كلمات كليدي : تحرک بدنی، حفظ سلامتی، تجربه کاربری
تاريخ دفاع : 1397-06-06