بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940119070
نام و نام خانوادگي : مژگان رضازاده مقدم
عنوان پایان نامه : بررسی و تجزیه و تحلیل پنل های خورشیدی و ارائه راهکارهای لازم جهت جبران سازی افت توان (بهینه سازی نقطه کار) در سلول هایی که به طرق مختلف از مدارخارج می شوند
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا صالحی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در چند سال اخیر، در صنعت انرژی های تجدید پذیر از جمله تولید برق توسط پنل های خورشیدی، پیشرفت هایی صورت گرفته است ولی همچنان به منظور بهینه سازی حداکثر توان تولید شده توسط پنل های خورشیدی و کاهش تلفات مربوطه در شرایط مختلف در اثر خارج شدن بخشی از سلول ها از مدار به دلیل سایه و یا خرابی ساختار سلولی، تغییرات و یا اصلاحاتی در پنل ها ی خورشیدی و سیستم مربوطه،در شرایط مختلف مورد نیاز می باشد. در این تحقیق، مطالعاتی در زمینه تغییرات توان خروجی پنل های خورشیدی صورت گرفته که به دلایل مختلف از جمله وجود سایه (Partial Shadow) و یا تغییر شرایط و عوامل محیطی ، تخریب سلول ها و پیرو آن، خروج بخشی و یا در برخی موارد، کل پنل خورشیدی از مدار خارج گردیده است. در این بررسی همچنین میزان کاهش راندمان ماژول ها با پیکربندی سری و موازی در پنل های خورشیدی ، مقایسه شده جهت کاهش تلفات و بهینه سازی توان، راهکارهایی پیشنهاد شده است. ضمنا" شبیه سازی مدار پیشنهادی در Matlab/Simulink صورت گرفته است. پنل خورشیدی با 36 سلول و توان 5 وات در دو وضعیت موازی و سری شبیه سازی انجام شده است. نتایج بدست آمده از مطالعات و شبیه سازی بیانگر آن است که توان خروجی پنل های خورشیدی در سایه در حالت موازی حدود 24% و در حالت سری به میزان 50% کاهش می یابد. برای جبران افت توان ، با افزایش جریان اتصال کوتاه یا ولتاژ مدار باز میتوان تا حدودی این افت را جبران نمود . در فصل آخر با بررسی میزان افت پنل های خورشیدی و جبران تلفات توان در شرایط مختلف پیکربندی و ساخت سیستم های خورشیدی، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت استفاده از نیمه هادی های گروه III و V در ساخت پنل ها و همچنین با پیاده سازی پیکربندی موازی در سیستم های خورشیدی به بهبود توان خروجی تا میزان 18% دست خواهیم یافت.
كلمات كليدي : پنل های خورشیدی ، افت توان، بهینه سازی نقطه کار
تاريخ دفاع : 1397-08-21