بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920083257
نام و نام خانوادگي : یوسف متین‌فرد
عنوان پایان نامه : ارائه یک روش جدید زمان‌بندی وظیفه در رایانش ابری متحرک با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محسن جهانشاهی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رشد سریع و روزافزون تلفن های همراه هوشمند بازار خوبی را برای برنامه‌های کاربردی این دستگاه ها فراهم کرده است. علیرغم بهبودی های انجام‌شده در حوزه ‌سخت‌افزار تلفن همراه هوشمند، آن‌ها همچنان قادر به اجرای برنامه‌های محاسباتی پیچیده نیستند. یکپارچه‌سازی تلفن های همراه هوشمند به خوشه های محاسباتی مانند ابر یا گرید یک راه حل برای فائق آمدن به این مسئله است. تلفن های همراه هوشمند می‌توانند برای افزایش ظرفیت محاسباتی خود از منابع مبتنی بر ابر که تلفن های همراه هوشمند مجاور فراهم می‌کنند استفاده کنند. یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در رایانش ابری متحرک موضوع تخصیص وظایف بین دستگاه‌های متحرک مجاور است. برای یک درخواست سرویس واگذاری برنامه کاربردی، هدف تخصیص وظایف، انتخاب فراهم‌کنندگان سرویس است به طوری که با درنظر گرفتن ماهیت تحرک پذیری گره ها زمان تکمیل وظیفه و انرژی مصرفی دستگاه‌های شرکت‌کننده در واگذاری کمینه شده و برخی قیود کیفیت سرویس برنامه کاربردی فراهم شود. در اکثر کارهای انجام شده در تخصیص وظایف در ابر متحرک، فقط یکی از معیارهای زمان یا انرژی بدون درنظر گرفتن تحرک گره ها برای کمینه سازی در نظرگرفته شده است. درحالی که هر یک از این معیارها در تعیین مقصد وظایف مهم و تأثیرگذار هستند. بنابراین، در این پایان‌نامه مسئله تخصیص وظایف در ابر متحرک به‌صورت یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه قید دار فرموله شده و یک روش دو مرحله‌ای برای حل آن پیشنهاد شده است. در مرحله اول مجموعه جواب های پارتو به دست آورده می‌ شوند و در مرحله دوم بهترین جواب مصالحه گر به کمک روش های تصمیم گیری چند شاخصه تعیین می‌‌گردد. بدین منظور، از الگوریتم NSGSA برای کسب مجموعه جواب های نزدیک به بهینه پارتو استفاده شده و با بهره بردن از روش تصمیم گیری چند شاخصه بهترین جواب مصالحه گر انتخاب می‌شود. الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های Time Optimizing، Energy Aware و Adaptive Probablistic Scheduler مقایسه شده و نتایج شبیه سازی توانایی این روش در مدیریت مصالحه میان زمان و انرژی را نشان می دهد. کلید واژه: رایانش ابری متحرک، زمانبندی وظیفه، واگذاری وظیفه، دسترسی‌پذیری، الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه
كلمات كليدي : رایانش ابری متحرک، زمانبندی وظیفه، واگذاری وظیفه، دسترسی‌پذیری، الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه
تاريخ دفاع : 1395-06-29