بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930704197
نام و نام خانوادگي : نیلوفر نیاز
عنوان پایان نامه : عنوان تاثیر طراحی لباس بر مخاطب در سریال‌های تاریخی تلویزیون پس از انقلاب (مطالعه موردی: سریال های هزاردستان، سربداران و بو علی سینا)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر سعید حقیر
چكيده : بی تردید بشر از زمان‌های بسیار دور به دنبال رفع نیاز خود به پوشش و محافظتش در برابر سرما و گرما به وسیله ی لباس بوده است.رفته رفته در دنیای جدید که طراحی لباس یکی از مهم‌ترین شاخصه ها برای بازنمایی تصویری جایگاه اجتماعی و فردی افراد به شمار می‌‌رفت. از این رو، نگارنده بر آن شد تا این شاخصه را در سریال‌های تاریخی تلویزیونی (هزاردستان، سربداران و بوعلی سینا) مورد کنکاش قرار دهد. زیرا طراحی لباس سریال های تاریخی مورد مطالعه جدا از نشان دادن موقعیت اجتماعی فرد در جامعه پیرامون‌اش، هم نشان‌دهنده شخصیت گاه پیچیده و گاه ساده‌اش ، هم باعث جذابیت تصویری در جذب مخاطبان و تاثیرگذاری بر آنان و هم باعث ملموس و قابل درک شدن فضای داستان و باور پذیری هرچه بیشتر از جانب مخاطب و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شده است.و لذا یک سری داده ها پیرامون طبقات اجتماعی در ادوار مختلف تاریخی را به مخاطب انتقال می دهد. بالا بردن سواد بصری مخاطب و تغییر در ذائقه اش از لحاظ نوع پوشش و الگو سازی لباس، از دیگر تاثیرات طراحی لباس در زمان اولیه پخش سریال است. به همین دلیل با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن شناخت و تبیین تاریخچه سریال‌های تلویزیونی و طراحی لباس در ایران، تلاش شده است به مساله تاثیر طراحی لباس بر مخاطبان در سریال‌های تولیدی پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دهه 60 خورشیدی پرداخته شود.نتایج حاصله از پژوهش پیش رو بدین صورت است که طراحی لباس متناسب با متن و بر اساس فرم بدنی یازیگر ،دوخت و برش در خور برای هر کاراکتر، پرداخت دقیق به جزییات و در نهایت عملکرد هماهنگ لباس با سایر عوامل تولید که با انتقال هر چه بهتر مفهوم مورد نظر کارگردان در شخصیت پردازی و موففیت و ماندگاری سریال ارتباط تنگاتنگی دارد . در این صورت یک سریال تاریخی می تواند به خوبی جای خود را در میان مخاطبان باز کرده و حتی تا دهه های بعدی هم از آن یاد شود. همانطور که در دهه ی۹۰ خورشیدی همچنین از سریال های نام برده و لباس آنها به نیکی یاد می شود.
كلمات كليدي : طراحی لباس، سریال‌های تاریخی تلویزیون، هنر ایران بعد از انقلاب، هزاردستان، سربداران، بو علی سینا، مخاطب
تاريخ دفاع : 1396-10-25