بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950112441
نام و نام خانوادگي : محمد یوسفی
عنوان پایان نامه : تحلیل اصطکاک پوسته ای و انتقال حرارت نانوسیال تیتانیم اکسید- مس/آب در جریان سکون جت سیال
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سعید دیناروند
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
چكيده : نانوسیالات هیبریدی سیالات دارای پتانسیلی هستند که عملکرد انتقال حرارت و خواص ترموفیزیکی بهتری را در مقایسه با سیالات انتقال حرارت معمولی (روغن، آب و اتیلن‌گلیکول) و نانوسیالات تک‌ذره دارا هستند. در این پژوهش، دو مسئله برای تحلیل مدل نانوسیال هیبریدی توسعه داده شده و به صورت عددی حل شده است. اولین مسئله، تحلیل جریان ناپایای نقطه سکون نانوسیال هیبریدی تیتانیم اکسید-مس/آب در محیط متخلخل و در برخورد با صفحه نشت پذیر است و دومین مسئله، تحلیل جریان سه‌بعدی نقطه سکون نانوسیال هیبریدی تیتانیم اکسید-مس/آب در برخورد با استوانه موج‌دار می‌باشد. در این پژوهش از ترکیب نانوذره تیتانیم اکسید ( با اندازه 50 نانومتر) و نانوذره مس ( با اندازه 20 نانومتر) برای تهیه نانوسیال هیبریدی استفاده شده است. هم‌چنین انتقال حرارت و ضریب اصطکاک پوسته‌ای نانوسیال هیبریدی با آب خالص و نانوسیال تک‌ذره در بخش نتایج مقایسه شده‌اند. بدین منظور مدل تحلیلی نانوسیال هیبریدی با استفاده از متغیرهای تشابهی به معادلات دیفرانسیل معمولی با توابع بدون بعد جریان ارائه شده و به وسیله تابع شناخته شده رانگ‌کوتا در نرم‌افزار حل گردیده‌اند. نتایج حاصل شده تطابق خوبی با کارهای پژوهشی قبلی در موارد خاص آب خالص و نانوسیالات تک‌ذره دارد. نتایج گرافیکی ارائه شده به بررسی اثر غلظت‌های حجمی نانوذرات تیتانیم اکسید و مس و سایر پارامترها در جریان سیال و خصوصیات انتقال حرارت آن می‌پردازد. در این پژوهش خصوصیات انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی بالاتر از سیال پایه و نانوسیال تک ذره محاسبه گردیده است . لازم به ذکر است که مدل توسعه داده شده می‌تواند با اطمینان بالایی برای مطالعه جریان و انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی به کار گرفته شود. کلمات کلیدی: جریان نقطه سکون، نانوسیال، نانوسیال هیبریدی، شبیه سازی عددی
كلمات كليدي : جریان نقطه سکون، نانوسیال، نانوسیال هیبریدی، شبیه سازی عددی
تاريخ دفاع : 1397-06-06