بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940179063
نام و نام خانوادگي : حسین عزيزي
عنوان پایان نامه : تأثير پارامترهاي شرايط محيطي بر عملكرد پاسخگويي كيتوسان/ پلي‌وينيل كاپرولاكتام
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اعظم قدمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
چكيده : امروزه سامانه‌های دارورسانی هوشمند پاسخگو به عوامل محرک بیرونی، کاربردهای متعددی در زمینه علوم مهندسی و داروسازی دارند. این قبیل سامانه‌ها به واسه تغییر در مقدار عامل محرک اعمال شونده بر آنها از قبیل فشار، دما، PH، نور، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ماده دارویی را بر حسب نیاز و به طور هوشمند در بدن آزاد می‌کنند. از میان این سامانه¬های دارورسانی هوشمند، بیشترین پژوهش¬ها روی سامانه‌های هوشمند پاسخگو به دما انجام شده است. در این قبیل سامانه‌ها اغلب از مواد پلیمری و هیدروژل‌های هوشمند استفاده شده است. در این مطالعه از پلیمر حساس به دمای پلی (N-وینیل کاپرولاکتام) و پلیمر زیست تخریب¬پذیر کیتوسان به منظور ساخت کوپلیمر وChitosan-g-PNVCL و با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی و تحت اتمسفر گاز نیتروژن سنتز گردید. با استفاده از آزمون FT-IR ساختار آن مورد شناسایی قرار گرفت. آنالیز FT-IR نشان می¬دهد که کوپلیمر کیتوسان-گرفت¬شده-پلی (N-وینیل-کاپرولاکتام) به خوبی سنتز شده است. آزمون رئولوژی یا شارش شناسی (رئولوژی علم جریان و تغییر شکل جریان‌ها که برهم کنش بین نیروها، تغییر شکل و زمان را توصیف می‌کند. سیالات پلیمری اعم از محلول¬های پلیمری یا مذاب¬های پلیمری ویسکوزیته آن‌ها با افزایش شدت میدان جریان کاهش می‌یابد، به این دسته از سیالات، سیالات شبه پلاستیک گفته می‌شود.) برای بررسی تغیرات رفتار کوپلیمر در برابر حرارت مورد مطالعه قرار گرفت و عامل¬های رفتار رئولوژیکی ماده (مدول الاستیک G` و مدول ویسکوز G``) بررسی شدند. داده‌های رفتار رئولوژیک کوپلیمر نشان دهنده این است که ترکیب تا دمای 52 درجه سانتی گراد یک الاستیک ضعیف می‌باشد و یا به صورت یک ترکیب الاستیک ضعیف عمل می¬کند. مطالعه دارورسانی توسط پلیمر Chitosan-g-PNVCL در PHهای متفاوت انجام شد. نتایج به دست آمده از مطالعات رهایش دارو و جذب دارو نشان دهنده این است که کوپلیمر کیتوسان-گرفت شده-پلی(N-وینیل کاپرولاکتام) در PHهای اسیدی¬تر رهایش دارو بیشتر است و کمترین رهایش دارو در PH=7.4 می‌باشد. در نتیجه این پلیمر به صورت انتخابی رهایش دارو را در بافت¬های سرطانی انجام می¬دهد.
كلمات كليدي : كيتوسان، پلي‌وينيل كاپرولاكتام
تاريخ دفاع : 1397-06-18