بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940047564
نام و نام خانوادگي : پیام نیکزاد
عنوان پایان نامه : بهینه سازی سیال حفاری پایه آبی با تکیه بر کاهش میزان هرزروی در یکی از میادین نفتی ایران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
افشین اکبری دهخوارقانی
استاد مشاور () : ,
چكيده : در حفاری چاه های نفت وگاز، به هدر رفتن سیال حفاری در سازند های با مشخصاتی مثل نفوذپذیری بالا، تخلخل بالا، حفره و شکستگی، هرزروی نامیده می شود که ادامه عملیات حفاری را تا اصلاح آن به تاخیر می اندازد، همچنین هرزروی باعث مشکلات دیگر نظیر : معطل ماندن دستگاه حفاری برای اصلاح هرزروی، گیر کردن لوله حفاری، آسیب رساندن به لایه تولید کننده هیدروکربن، احتمال فوران سازند های پرفشار و در نهایت احتمال از دست دادن چاه می باشد . همه موارد بالا نیازمند صرف هزینه و زمان زیاد می باشد به همین دلیل هرزروی در صنعت حفاری به عنوان پرزحمت ترین و هزینه برترین مشکلات مطرح می باشد. انواع هرزروی شامل الف) سازند های استحکام نیافته یا دارای نفوذپذیری بالا ، ب) سازند های با شکستگی های طبیعی ، ج) سازندهای با شکستگی های القایی و د) سازندهای دارای حفره و غار می باشد. سيالات حفاري آسيب هاي جدي به شكاف هاي طبيعي لايه هاي توليدي چا ه هاي هيدروكربني وارد كرده و موجب كاهش توليد می شوند. روش هاي مختلفي براي مقابله با اين مشكلات وجود دارد به طوري كه مي توان با استفاده از الياف هاي دانه بندي شده به عنوان افزودني در سيالات حفاري، عمق نفوذ و گستره آسيب ديدگي سازند را كاهش داد. يكي از اين روش ها استفاده از افزودنی هاي مختلفي است كه بتواندعمق آسيب سازند ناشي از ورود جامدات سيالات حفاري را كاهش دهد. در این مقاله به مطالعه تاثیر غلظت های مختلف افزایه ها بر خواص سیال حفاری پرداخته شده است. کلمات کلیدی: سیال حفاری،افزایه،غلظت،ph،ویسکوریته،دانه بندی،آسیب
كلمات كليدي : سیال حفاری،افزایه،غلظت،ph،ویسکوریته،دانه بندی،آسیب
تاريخ دفاع : 1397-09-12