بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930687358
نام و نام خانوادگي : زینب کاظمی پشت پری
عنوان پایان نامه : مطالعه و شبیه سازی تاثیر تغییرات تر شوندگی سنگ مخزن بر بهبود بازیافت نفت در جا با نانو ذره در مخازن کربناته و ماسه سنگی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - صنايع پالايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
زمان ضیاء بخش گنجی
استاد مشاور () : ,
چكيده : فرآیند افزایش بازیافت مخزن از زمان جنگ جهانی دوم ادامه دارد،زمانی صنعتگران متوجه شدند حتی بعد از افزایش بازیافت اولیه و ثانویه میزان قابل توجهی از نفت در مخزن باقی میماند. صنایع نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع تامین انرژی در عصر حاضر است،با افزایش تقاضا در زمینه انرژی ،روش های جدید تری برای افزایش برداشت از مخازن ارائه گردیده است.با افزایش عمر مخازن و کاهش فشار در حین برداشت تر شوندگی مخازن تغییر کرده و به سمت نفت دوست بودن می رود.بنابراین یکی از روش های ازدیاد برداشت مخازن نفتی تغییر تر شوندگی از نفت دوست به آبدوست می باشد.تکنولوژی نانو یکی از روش های تقریبا نوین در صنایع نفت و گاز می باشد که با استفاده از آن میتوان تر شوندگی را تغییر داد.پژوهش های انجام شده در این زمینه عموما آزمایشگاهی بوده اند و مقیاس خوبی برای سنجش بهره وری آن ها در مخزن نیستند،پس برآن شدیم تا با کمک نرم افزار جامع اکلیپس میزان موفقیت این روش را با روش پنج نقطه ای در مخازن بسنجیم. در این تحقیق ما با استفاده از نرم افزار اکلیس و تغییرات تراوایی بخاطر تزریق دو نانو ذره روی و آلومینیوم و تاثیر آن بر میزان بازیافت نفت بررسی کرده ایم. در این مدل مقایسه ای از تاثیر این ذرات در حالت عمودی و افقی و میزان تغییرات بازیافت نفت در نظر گرفته شده است؛و در نهایت میزان تاثیر هر نانو ذره در ازدیاد برداشت این مخازن مقایسه گردیده است.
كلمات كليدي : تر شوندگی ، كربناته ، نانو ذره ،
تاريخ دفاع : 1396-05-02